2019 års medaljörer utsedda

Överbefälhavare general Micael Bydén fattade den 8 april beslut om tilldelning av ett antal väl förtjänta krigsdekorationer och övriga utmärkelser. Medaljering kommer att ske under statsceremonin på Veterandagen vid Sjöhistoriska museet onsdagen den 29 maj 2019.

Försvarsmakten veterandagen
Försvarsmakten veterandagen
Bild från medaljutdelningen vid Veterandagen 2018. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd

Försvarsmaktens förtjänstmedalj finns i två valörer, medalj i guld och medalj i silver. Förtjänstmedaljerna kan också förses med svärd om insatserna utförts under strid eller krigsliknande förhållanden. Försvarsmaktens medalj i silver med svärd tilldelas för stort personligt mod och för förtjänstfulla insatser under svåra förhållanden.

Löjtnant Gabriel Donati, Stockholm
tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd, för att med stort personligt mod och med förtjänstfulla insatser undsatt en utsatt kollega under pågående granateldsbeskjutning mot International Campus i Mogadishu, Somalia 2016-01-01.

Sergeant Robin Rönnholm, Storuman
tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd, för att med stort personligt mod i ett högt tempo och med en hög grad av sinnesnärvaro genomfört förtjänstfulla insatser vid terroristattacken mot FN:s sektorhögkvarter i Timbuktu, Mali 2017-08-14.

Vice korpral Erik Röckner, Arvidsjaur
tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd, för att med stort personligt mod, bibehållen kyla i en farofylld situation och med en hög grad av sinnesnärvaro genomfört förtjänstfulla insatser vid terroristattacken mot FN:s sektorhögkvarter i Timbuktu, Mali 2017-08-14.

Sergeant Oliver Sjögren, Bålsta
tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd, för att med stort personligt mod, beslutsamhet och föregångsmannaskap genomfört förtjänstfulla insatser vid terroristattacken mot FN:s sektorhögkvarter i Timbuktu, Mali 2017-08-14.

Major Tobias Lindblom, Boden
tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd, för sitt förtjänstfulla ledarskap under svåra förhållanden vid terroristattacken mot den internationella campen i Timbuktu, Mali 2018-04-14.

Löjtnant Anders Pettersson, Boden
tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd, för förtjänstfullt agerande under svåra förhållanden genom att ha lett strid och koordinerat stöd med sidordnade förband vid terroristattacken mot den internationella campen, Mali 2018-04-14.

Fanjunkare Per-Olof Eriksson, Boden
tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd, för stort personligt mod och förtjänstfullt ledarskap under svåra förhållanden vid terroristattacken mot den internationella campen, Mali 2018-04-14.

Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld

Förste sergeant Jonathan Renman, Gunnarsbyn (2018 års beslut)
tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld, för att med stort personligt mod samt med fara för eget liv kämpat i det iskalla vattnet under trettio minuter i den gemensamma ansträngningen att försöka rädda liv vid bärgningsbandvagnsolyckan i Alån, Boden 2017-03-26.
......

Ytterligare utmärkelser har beslutats men kommer att delas i särskild ordning och inte vid Veterandagen:

Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd

En person i skyddad befattning tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd, för stort personligt mod och för förtjänstfulla insatser under svåra förhållanden, 2015.

Försvarsmaktens medalj för internationella insatser med spänne och krans

Lagerkransen i silver fästs på medaljbandet och släpspännet vilket utvisar särskilda förtjänster under insats. Lagerkransen ska betraktas som en utmärkelse närmast under Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver.

Fanjunkare Anna Torstensson Johansson, Boden
tilldelas tilläggskrans till Försvarsmaktens medalj för internationella insatser, för att med stor personlig disciplin och ett kontrollerat lugn på ett förtroendegivande sätt agerat mycket förtjänstfullt som stridsledare i samband med terroristattacken mot den internationella campen i Timbuktu, Mali 2018-04-14.

Fanjunkare Björn Hedlén, Karlsborg
tilldelas tilläggskrans till Försvarsmaktens medalj för internationella insatser, för att över tid uppvisat en hög förmåga att på ett samvetsgrant och professionellt sätt lösa tilldelade uppgifter. Särskilt framhålls den lägesanalys och korrekta bedömning som troligen sparade människoliv i samband terroristattacken mot den internationella campen i Timbuktu, Mali 2018-04-14.

Förste sergeant Marcus Fritz, Skövde
tilldelas tilläggskrans till Försvarsmaktens medalj för internationella insatser, för att personligen möjliggjort kontingentens operationella effekt genom ett ansvarstagande långt över vad som kan förväntas i sin insats som sjukvårdsplutonchef i Timbuktu, Mali, maj till november 2018.

Löjtnant Mikael Lundqvist, Boden
tilldelas tilläggskrans till Försvarsmaktens medalj för internationella insatser, för att under krävande klimatförhållanden på ett förtjänstfullt och förtroendegivande sätt lett ett mycket omfattande arbete som EOD gruppchef i samband med terroristattacken mot den internationella campen i Timbuktu, Mali 2018-04-14 t.o.m. 2018-04-15.

Löjtnant Georg Eriksson, Boden
tilldelas tilläggskrans till Försvarsmaktens medalj för internationella insatser, för att under krävande klimatförhållanden på ett förtjänstfullt sätt genomfört ett mycket omfattande arbete som stf EOD gruppchef i samband med terroristattacken mot den internationella campen i Timbuktu, Mali 2018-04-14 t.o.m. 2018-04-15.

Vice korpral Christopher Croasdale , Boden
tilldelas tilläggskrans till Försvarsmaktens medalj för internationella insatser, för att under krävande klimatförhållanden på ett förtjänstfullt sätt genomfört ett mycket omfattande arbete som EOD operatör i samband med terroristattacken mot den internationella campen i Timbuktu, Mali 2018-04-14 t.o.m. 2018-04-15.

Förste sergeant Carl Sjöö, Stockholm
tilldelas tilläggskrans till Försvarsmaktens medalj för internationella insatser, för att under krävande förhållanden på ett förtjänstfullt sätt lett det kriminaltekniska underrättelsearbetet med att dokumentera, exploatera och utreda attacken mot den internationella campen i Timbuktu, Mali 2018-04-14 t.o.m. 2018-04-15.

Förste sergeant Johan Roth, Göteborg
tilldelas tilläggskrans till Försvarsmaktens medalj för internationella insatser, för rådigt agerande med trygghet och initiativförmåga i en farofylld situation i samband med attacken den internationella campen i Timbuktu, Mali 2018-06-12.

Vice korpral Emil Olsen, Linköping
tilldelas tilläggskrans till Försvarsmaktens medalj för internationella insatser, för att med ett förtjänstfullt arbete funnit nya vägar och skapat ett välfungerande system i samband med inrättandet av en ny svensk logistikbefattning i ett bilateralt samarbete mellan Sverige och Danmark i Kabul, Afghanistan maj till november 2018.

Major Tobias Lindblom, Boden. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Sergeant Robin Rönnholm, Storuman. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Fanjunkare Per-Olof Eriksson, Boden. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Sergeant Oliver Sjögren, Bålsta. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Förste sergeant Jonathan Renman, Gunnarsbyn. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Löjtnant Gabriel Donati, Stockholm. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Vice korpral Erik Röckner, Arvidsjaur. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Löjtnant Anders Pettersson, Boden. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten