Planering är A och O för en logistiker

CJSE, Combined Joined Staff Exercise är en internationell simulerad övning där luft-, land- och sjöstaber tränas i att leda enheter i ett fiktivt men realistiskt instabilt scenario. Under CJSE jobbar omkring 120 personer i MCC, Maritime Component Command för att styra de marina enheterna i övningen. Majoriteten av deltagarna är elever från flera olika länders militärhögskolor som tillsammans med officerare genomför övningen i Sjöstridsskolans lokaler i Karlskrona.

Personerna i response cell tar emot order och levererar statusrapporter till staben om läget för de fiktiva enheterna. Foto: Michaela Linge/ Försvarsmakten
Susanne Lindholm och Daniel Jonsson är två av deltagarna i CJSE-19. Foto: Michaela Linge/ Försvarsmakten
Planeringschef för logistikerna vid MCC är finländska Kristina Baumgartner. Foto: Michaela Linge/ Försvarsmakten
Game play i MCC runt en touch screen. Foto: Michaela Linge/ Försvarsmakten
Deltagarna samlas inför den dagliga rapporten Staff Update Brief. Foto: Michaela Linge/ Försvarsmakten

Susanne Lindholm studerar just nu till försvarsintendent på MHS Karlberg, en utbildning på cirka ett år. I utbildningen ingår att tjänstgöra under CJSE och där tillhör hon gruppen som planerar för all logistik i övningen. Det handlar om att försörja både landbaserade enheter och fartyg till sjöss med allt från mat, drivmedel och ammunition för att de ska kunna vara operativa.

– I logistikenheten här på MCC är vi 13 personer. Jag tillhör den grupp som tittar på logistikförsörjning på lite längre sikt, 10 dagar och framåt, berättar Susanne Lindholm.

Just nu är läget något besvärligt i övningen då staben har beslutat att packa ihop en tillfällig logistikförsörjningsplats på kort varsel på grund av oroligheter i närheten. Det ställer förstås till det för enheter som hade planerat att få påfyllning.

Underlag till chefer

Mycket av den materiel som används under en operation är av karaktären förbrukningsvara. Därför måste logistikerna vara ständigt beredda på att leverera förnödenheter. Men även till exempel ett bunkringsfartyg kan behöva reservdelar eller extra drivmedel. Logistikern jobbar alltså både i flera led och med flera tidshorisonter samtidigt.

– Vår huvudsakliga uppgift är att bedöma logistiksituationen för de stridande enheterna. Våra uppgifter tillsammans med information från övriga experter ger cheferna den samlade bild de behöver för att kunna styra de marina enheterna i striden, säger Daniel Jonsson som läser HSOU, högre specialistofficersutbildning, på MHS i Halmstad. Även han ingår i logistik-teamet.

Det finns även en mindre grupp om cirka 20 personer som tillhör den marina delen av CJSE men som sitter i en annan lokal. De både tar emot och agerar på de ordrar som staben ger, och återkopplar tillbaka med ett nytt statusläge som staben har att reagera på. De går under benämningen response cell.
I response cell har Calle Nordbeck ansvar för logistiken. Han styr övningens logistikenheter på land och tre stödfartyg som kan leverera materiel till fartygen. I enlighet med vad övningsplanerarna har tänkt så spelar han in olika händelser i övningen. Det var till exempel hans orientering om oroligheterna kring logistikförsörjningsplatsen som ledde till att den fick stänga ner.

– Jag har förstått att de tycker att jag ställer till det lite för dem, men det är ju övning och då ska det vara lite svettigt ibland, säger Calle Nordbeck.