ÖB: "Konventionen gagnar inte Sveriges intressen"

Försvarsmakten har idag lämnat in sitt remissvar till regeringens utredning om FN-konventionen gällande förbud mot kärnvapen. Försvarsmakten delar utredarens slutsatser om att Sverige inte bör underteckna eller ratificera konventionen.

Överbefälhavare Micael Bydéns anförande på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen 2018.
Överbefälhavare Micael Bydéns anförande på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen 2018.
ÖB Micael Bydén är tydlig: "Världen vore bättre utan kärnvapen. Ingen tvekan om målet. Jag konstaterar samtidigt att utredaren drar slutsatsen att det inte gagnar Sveriges intressen att tillträda eller underteckna konventionen i dess nuvarande form." Foto: Josef Björnetun/Försvarsmakten

– Jag vill vara tydlig: Världen vore bättre utan kärnvapen. Ingen tvekan om målet. Kärnvapen har orsakat stort mänskligt lidande. Jag konstaterar samtidigt att utredaren drar slutsatsen att det inte gagnar Sveriges intressen att tillträda eller underteckna konventionen i dess nuvarande form. Försvarsmakten delar den slutsatsen, säger överbefälhavare Micael Bydén.

Avtalet förbjuder såväl innehav av kärnvapen som verksamhet som bidrar till den förmågan. Om Sverige skriver under avtalet riskeras förutsättningarna för Försvarsmakten att lösa sitt uppdrag. Det handlar framförallt om samarbeten med andra länder, Natos medlemsländer men också våra nordiska grannar och indirekt det bilaterala samarbetet med Finland som riskeras.

– Min roll och Försvarsmaktens uppdrag är att enskilt och tillsammans med andra försvara Sverige och främja vår säkerhet. En svensk underskrift riskerar få stora konsekvenser för försvaret av Sverige och hur Försvarsmakten löser sitt uppdrag. Samarbetet med våra partnerländer är en del av den svenska försvarsförmågan, säger Micael Bydén.