Steg för steg – mot finalen

Under den sista veckan i februari genomfördes vinterns andra bataljonsövning för 192:a mekaniserade bataljonen vid Norrbottens regemente. Övningen genomfördes på tre platser, Lomben utanför Kalix, Tåme utanför Byske i Västerbotten och i Boden.
– Veckans övning är sista steget i förberedelserna inför arméövningen Northern Wind men även skjutperiod för de värnpliktiga, berättar överstelöjtnant Rikard Daleke, bataljonschef.

En av plutonerna vid stridsvagnskompaniet under anfall på Lombens skjutfält.
En av plutonerna vid stridsvagnskompaniet under anfall på Lombens skjutfält.
En av plutonerna vid stridsvagnskompaniet under kompanianfall på Lombens skjutfält. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Kockarna Tobias Rovio och Hannes Hedlund förbereder dagens lunch, peppargryta med pasta.
Kockarna Hannes Hedlund och Tobias Rovio förbereder dagens lunch, peppargryta med pasta. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Bataljonschefen Rikard Daleke och hans medarbetare i bataljonsstaben jobbar med stridsplanen.
Rikard Daleke och hans medarbetare i bataljonsstaben jobbar med stridsplanen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kokgruppchefen Albin Sjödin från Östersund.
Kokgruppchefen Albin Sjödin från Östersund. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Anton Rehult och Joel Boström är rekryter vid trosskompaniets bärgargrupp.
Anton Rehult och Joel Boström är rekryter vid trosskompaniets bärgargrupp. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Bärgargruppen på väg ut för att bärga en lastbil som fått problem.
Bärgargruppen på väg ut för att bärga en lastbil som fått problem. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Rikard Daleke, chef 192:a mekaniserade bataljonen.
Överstelöjtnant Rikard Daleke, chef 192:a mekaniserade bataljonen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Stridsbogsering av en stridsvagn 122 med bärgningsbandvagn 120.
Stridsbogsering av en stridsvagn 122 med bärgningsbandvagn 120. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Att få vara med på en så stor övning som Northern Wind nu när Försvarsmakten ska utvecklas och öka sin verksamhet är faktiskt väldigt häftigt” säger Filip Melander, Sundsvall, soldat på trosskompaniets packgrupp.
”Att få vara med på en så stor övning som Northern Wind nu när Försvarsmakten ska utvecklas och öka sin verksamhet är faktiskt väldigt häftigt” säger Filip Melander, Sundsvall, soldat på trosskompaniets packgrupp. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Vinterns första bataljonsövning genomfördes i början av februari på Bodens södra skjutfält.
Bild från vinterns första bataljonsövning som 192:a mekaniserade bataljonen genomförde i början av februari på Bodens södra skjutfält. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Vinterns första bataljonsövning genomfördes i början av februari på Bodens södra skjutfält.
Bild från vinterns första bataljonsövning som 192:a mekaniserade bataljonen genomförde i början av februari på Bodens södra skjutfält. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Vinterns första bataljonsövning genomfördes i början av februari på Bodens södra skjutfält.
Bild från vinterns första bataljonsövning som 192:a mekaniserade bataljonen genomförde i början av februari på Bodens södra skjutfält. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Under den andra bataljonsövningen har bataljonens olika delar kommit ganska långt i förberedelserna, de stridande enheterna genomför under veckan skarpskjutningar med helt kompani på både Lombens och Tåme skjutfält. På plats i Lomben finns också trosskompaniet som är en av de delar av bataljonen som ser till att hjulen snurrar, reservdelar levereras, personalen får mat och mycket annat.

150 portioner fyra gånger per dygn

Inne på Lombens skjutfält hittar vi trosskompaniets kokgrupp som precis håller på med de sista förberedelserna inför lunchen. Värnpliktige Albin Sjödin från Östersund är gruppchef och han berättar om arbetet i kokgruppen.
– Här är det fullt upp hela tiden, vi är sex soldater och under den här övningen ska vi leverera 150 portioner fyra gånger per dygn, frukost, lunch middag och kvällsmål. Men samtidigt som det kan vara mycket stressigt stundtals är det också en mycket inspirerande uppgift. Vi är mycket uppskattade och känner att vi har en viktig funktion i bataljonen.

Hela bataljonen

Efter vinterns andra bataljonsövning väntar nu förberedelser inför den stora finalen, arméövningen Northern Wind, som samtidigt är krigsförbandsövning för 192:a mekaniserade bataljonen.
– Vi ser mycket fram emot Northern Wind, då ska vi äntligen få öva i alla delar av bataljonen. Förutom våra rekryter som nu genomför sin grundutbildning fyller vi upp bataljonen med personal som kallas in med plikt, det vill säga soldater som gjort värnplikten tidigare och även med tidvis tjänstgörande soldater. Det tillsammans gör att vi får ihop en hel bataljon. Det blir ett helt bemannat trosskompani, ett stabs- och understödskompani samt fyra manöverkompanier, två stridsvagnskompanier och två pansarskyttekompanier, berättar bataljonschefen Rikard Daleke.

En annan av soldaterna på trosskompaniet är Filip Melander från Sundsvall, han gör sin värnplikt som soldat på packgruppen.
– Att få vara med på en så stor övning som Northern Wind nu när Försvarsmakten ska utvecklas och öka sin verksamhet är faktiskt väldigt häftigt. Och jag hoppas vi kommer att få lära oss mycket som vi kommer att ha nytta av i framtiden, säger Filip Melander.

Det finsk-svenska samarbetet fortsätter utvecklas

192:a mekaniserade bataljonen kommer att ingå i den svenska brigaden som ska försvara Sverige mot en fiktiv angripare. Den svenska styrkan leds av tredje brigaden och är under övningen är förstärkt med en finsk bataljonsstridsgrupp.
– Det som är särskilt glädjande är ju att vi får öva tillsammans med andra nationer. Vi har ju sedan länge ett väl utvecklat samarbete med Finland där vi övar tillsammans på årsbasis. Under Northern Wind deltar Finland med cirka 1500 soldater och officerare. Det är mycket mer omfattande än något vi gjort tidigare med Finland, säger Rikard Daleke.

Motståndaren består av den norska Brigad nord, förstärkt med en bataljon från amerikanska marinkåren och ett kompani från brittiska marinkåren, totalt över 5000 soldater och officerare.
– Att få hantera en kvalificerad motståndare med över 5000 soldater och officerare och dessutom i vintermiljö med snö, kyla och begränsad infrastruktur gör övningen riktigt utmanande, avslutar Rikard Daleke.

Arméövning 2019

Arméövning 2019 - Northern Wind genomförs i östra Norrbotten i mars 2019.

Huvuddelen av övningen, det så kallade förbandsskedet, pågår 18-27 mars. Förbandsskedet föregås av förberedelser och transporter till övningsområdet.

Under förberedelserna genomför de deltagande förbanden vinterutbildning, sambandsövning och brigadunderstödsövning. Efter den 27 mars sker avveckling, vård och återtransport.

Övningen har cirka 10 000 deltagare från Sverige, Finland, Norge, Storbritannien och USA.

Kontakt: info-i19@mil.se