Förband med fokus på indirekt eld

Merparten av Försvarsmaktens förband med förmåga inom funktionen indirekt eld har under en knapp vecka samlats för att befästa och utveckla sina förmågor i Bodenområdet. Återigen var Artilleriregementet, A 9 värd för landets största artilleriövning, Brigadunderstödsövning 19. En övning som hördes väl i centrala Boden när Archerpjäserna avfyrades.

Korpen startar och ska bidra med underrättelser till ett nytt spaningsuppdrag. När målet är upptäckt överförs informationen till lämplig skjutande enhet.
Korpen startar och ska bidra med underrättelser till ett nytt spaningsuppdrag. När målet är upptäckt överförs informationen till lämplig skjutande enhet.
Den obemannade spaningsfarkosten Korpen startas från en sjö. Uppdraget är att bidra med underrättelser för bekämpning med indirekt eld. När målet är upptäckt överförs informationen till lämplig skjutande enhet. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
Klart för påfyllning av nya artillerigranater. Ammunitionsgruppen gör sig redo för att föra över nya granater när Archerpjäsen dyker upp om någon minut.
Klart för påfyllning av nya artillerigranater. Ammunitionsgruppen gör sig redo för att föra över nya granater när Archerpjäsen dyker upp om någon minut. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
- För vår del är övningen mycket viktig när det gäller möjligheten att få leda skarpskjutning med artilleri och dessutom flera skjutande enheter, säger 32:a underrättelsebataljonens bekämpningschef, kapten Henrik Bjelkow.
"För vår del är övningen mycket viktig när det gäller möjligheten att få leda skarpskjutning med artilleri och dessutom flera skjutande enheter, säger 32:a underrättelsebataljonens bekämpningschef" kapten Henrik Bjelkow. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
Här kommer ingen förbi utan giltigt skäl. Två vaktposter bevakar infarten till artilleribataljonens stabsplats.
Här kommer ingen förbi utan giltigt skäl. Två vaktposter bevakar infarten till artilleribataljonens stabsplats. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
Signalisten från 31:a underrättelsebataljonen skickar eldledarens begäran till artilleribataljon om eldsignalering.
Signalisten från 31:a underrättelsebataljonen skickar eldledarens begäran till artilleribataljon om eldsignalering. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
Arméchef, generalmajor Karl Engelbrektson i en pansarterrängbil tillsammans med kompaniledningen vid ett av pjäskompanierna på A 9.
Arméchef generalmajor Karl Engelbrektson besökte övningen. Här sittandes i en pansarterrängbil tillsammans med kompaniledningen vid ett av pjäskompanierna på A 9. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Eldobservation pågår mot ett mål ett par kilometer längre bort i terrängen. Fallskärmsjägaren observerar i sin värmekamera och anger eldregleringskommandon till signalisten.
Eldobservation pågår mot ett mål ett par kilometer längre bort i terrängen. Fallskärmsjägaren observerar i sin värmekamera och anger eldregleringskommandon till signalisten. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten

Överstelöjtnant Stefan Svensson och hans kollegor vid Artilleriets Stridsskola, ArtSS har arbetat med att planera årets övning där förband från hela Försvarsmakten deltog för att samträna alla delar som ingår i den indirekta bekämpningen för en brigad. Övningen är sig är dessutom en del i de förberedelser som sker inför arméövning Northern Wind.
– För A 9 med funktionsansvar för indirekt eld är Brigadunderstödsövning 19 central för att få öva och samträna alla delar från eldledare som upptäcker mål i terrängen, via beslut om eldtillstånd i staber till artilleri- och granatkastarförband som öppnar eld och bekämpar identifierade mål.

Ansvarar för funktionens utveckling

A 9 har som du säger funktionsansvar för indirekt bekämpning. Vad innebär det mer konkret och vad ställer det för krav på förbandet?
– Det innebär att A 9 tar ansvar för funktionens utbildning, utveckling och uppföljning. Det ställer bland annat krav på ett utvecklat samarbete med andra funktionsskolor, försvarshögskolan, förband inom Armén, Hemvärnet, Marinen och Flygvapnet, men även mot FMV, industrin, andra nationer och internationella aktörer, förklarar Stefan Svensson.

Livregementets Husarer, K 3 är ett av de deltagande förbanden. K 3 deltar med både granatkastarpluton, flera olika eldledningsgrupper samt flygenheten utrustad med en obemannad pilotstyrd flygfarkost. Totalt ett 50-tal soldater och officerare.

– För vår del är övningen mycket viktig när det gäller möjligheten att få leda skarpskjutning med artilleri och dessutom flera skjutande enheter. Detta kräver en hög grad av samordning mellan högre staber och våra eldledningsgrupper. De friktioner som uppstår vid dessa större övningar är annars svåra att få till och ger extra bra träning, säger 32:a underrättelsebataljonens bekämpningschef, kapten Henrik Bjelkow.

– Vi kan öva rutiner och handhavande med materielen i våra simulatorer hemma i Karlsborg men att se granater brisera i terrängen och därefter göra en korrekt eldreglering med hänsyn till terräng och olika navigeringssystem. Det är den stora fördelen för vår del, fortsatte Henrik Bjelkow.

Nöjd arméchef

Även arméns högsta företrädare, arméchef generalmajor Karl Engelbrektson betonar vikten av Brigadunderstödsövning 19. Han besökte övningen under några dygn och gillade vad han såg.
– Denna övning är en viktig del i den årliga utvecklingen av armén. Detta är en byggkloss för att vi ska behålla och utveckla kompetensen som finns på våra förband.

– När vi övar utifrån ett förband, i detta fall en funktion som artilleriet så måste det hänga ihop med hela brigadtaktiken och ibland till och med upp på divisionsnivå och samverkande enheter med flyget. Brigadunderstödsövningen är exakt en sådan övning där man övar många funktioner.

Korpen landar

Vid kanten av en sjö i den södra kanten av skjutfältet är det febril aktivitet. För bara någon minut sedan singlade Korpen ned och landade på den frusna sjön. Korpen är namnet på den stridstekniska, obemannade flygfarkosten som K 3:s flygenhet opererar. I någon timma har farkosten varit i luften och spanat i terrängen efter intressanta mål. Någon kilometer därifrån sitter en samverkansgrupp för markmålsbekämpning med flyg som för dagen består av tre fallskärmsjägare. Med sin specialutrustning kan samverkansgruppen snabbt ta fram koordinater som navigatören för spaningsfarkosten pekar ut som mål. Därefter inleds eldledning från observationsplatsen.