Dödsolycka under övning Northern Wind

Klockan 00.55 natten mot måndagen den 25 mars inträffade en allvarlig olycka under övning Northern Wind i östra Norrbotten. En person har bekräftats avliden efter att ha blivit påkörd av ett stridsfordon 90. Inga andra personskador.

Arkivbild på stridsfordon 90. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Endast svensk personal är inblandad i olyckan, som inträffade utanför Överkalix. Försvarsmaktens egna sjukvårdsresurser genomförde omhändertagande direkt på platsen och ambulans och polis tillkallades.

Krisstöd upprättades och den inblandade personalen omhändertas. 

Den avlidne är en kvinna född 1977 hemmahörande i Jämtland och tillhörande 145:e hemvärnsunderrättelsekompaniet. Anhöriga är underrättade.

– Det värsta har inträffat. En kamrat i Försvarsmakten har betalat det yttersta priset och mina tankar går till de anhöriga och vänner i förbandet, säger övningsledaren, överste Stefan Smedman.

Olyckan kommer nu utredas av Polisen och Försvarsmakten, även Statens haverikommission överväger att utreda hänselsen.

Händelseförloppet

En spaningspluton ur en mekaniserad bataljon vid Norrbottens regemente, I 19 i Boden, framryckte under natten till måndagen väster om E 10 vid Överkalix för att släppa av spaningsgrupper. Plutonen hamnade i en sammandrabbning med motståndare. De började då att backa ur situationen, en sträcka på 1 kilometer längs vägen. Därefter bestämde sig plutonchefen för att gå till en sambandsplats och körde sakta upp mot en talldunge ungefär 80-100 meter norr om vägen.

Strax innan plutonen nådde fram till talldungen öppnade de luckorna på stridsfordonet för att se bättre och körde långsamt in i talldungen. I dungen fanns en underrättelsegrupp från hemvärnet som hade upprättat en mycket väl dold observationsplats för att spana på motståndaren. När spaningsplutonen från den mekaniserade bataljonen kom in i dungen hörde de rop från en soldat som fanns i observationsplatsen. Det var då som plutonen insåg att något hade hänt. De upptäckte att stridsfordonet stod över ett tält och när läget klarnade larmade de omedelbart SOS Alarm och egna sjukvårdsresurser.

Omhändertagande av potentiella skadade påbörjades och en kvinnlig soldat fanns allvarligt skadad. Kvinnan dödförklarades av läkare på platsen klockan 01.30.