Tillbud under övning vid I 19 i Boden

Under en bataljonsövning vid Norrbottens regemente gick ett stridsfordon 90 genom isen. Vagnpersonalen tog sig ut direkt och är oskadda.

Tillbudet skedde  i närheten av Värnbron vid Vändträskån på Bodens södra skjutfält under lördagen. Stridsfordonet är nu bärgat. Övningen fortsätter enligt plan. Enligt rutin upprättas en anmälan om händelsen till Arbetsmiljöverket.