Logistik möjliggör fredsarbete i Mali

En säkerhets- och stabiliseringsoperation pågår i Mopti-området i Mali och svenska soldater och officerare är på plats för att hjälpa civilbefolkningen. För att fredsarbetet ska fungera genomför Mali 09 en av Försvarsmaktens mest omfattande logistikoperationer som genomförts i insatsområdet.

Den logistiskoperation som genomförs är en av Försvarsmaktens största sedan Maliinsatsen startade. Foto: Fredrik Ahlberg/Försvarsmakten
Den logistiskoperation som genomförs är en av Försvarsmaktens största sedan Maliinsatsen startade. Foto: Fredrik Ahlberg/Försvarsmakten
Den logistiskoperation som genomförs är en av Försvarsmaktens största sedan Maliinsatsen startade. Foto: Fredrik Ahlberg/Försvarsmakten

Huvuddelen av Malistyrkan, den nionde i ordningen, är till vardags stationerade på Camp Nobel utanför staden Timbuktu. Många har dock under FN:s pågående operation stundtals flyttats ner till Mopti-området. Ett allt mer osäkert säkerhetsläge har fått Minusma och Mali 09 att kraftsamla till de centrala delarna av landet för att hjälpa civilbefolkningen.

Det är närmare 300 kilometer fågelvägen till operationsområdet och vägarna är bristfälliga för att inte säga obefintliga. För att få ner all personal med rätt utrustning krävs omfattande planering med flygtransport och smarta logistiska lösningar.

– Det är både roligt och utvecklande att flytta nästintill ett helt förband. Huvuddelen av transporterna har gått bra, några mindre friktioner har lett till att vi får tänka till och hitta nya tillvägagångssätt, säger Linn Persson, transportledningsofficer.

Samverkan mellan nationer

Den logistiskoperation som genomförs är en av Försvarsmaktens största sedan Maliinsatsen startade. Som hjälp har bland annat Belgien och Tyskland stöttat med transporterna.

– Det är väldigt komplext med många inblandade. Det genomförs samverkan på olika nivåer, från kompani- och förbandsnivå upp till Minusmas huvudkontor. Som arméförband på taktisk nivå hör inte detta till vanligheten, säger Andreas Svensson, logistikchef.

Allt är logistik

Logistik är en av de viktigaste kuggarna i det stora maskineriet. Det ger stöd åt all Försvarsmaktens verksamhet och så även den FN-ledda operationen i Mali. Stödet består bland annat av teknisk tjänst, sjukvård, förnödenheter och andra tillgångar som behövs för att verksamheten ska kunna rulla på. Därför är inte logistikoperationen slut bara för att personalen är på plats och materielen landat på marken.

För förbandet på plats i operationsområdet innebär en fungerande och pågående logistikkedja att de får den rörlighet och uthållighet som krävs för att kunna fortsätta fredsarbetet.

– Allt är logistik, säger Andreas och förklarar vidare.
– Logistikkedjan måste fungera hela tiden. Får vi inte ner förnödenheter som mat eller vitala reservdelar så stannar förbandet. För att vi ska kunna lösa våra uppgifter måste logistiken rulla på.

Utmaningar och lösningar

Men det har inte bara varit att flytta personal och utrustning från punkt A till punkt B. FN-systemet har sitt tillvägagångssätt och Försvarsmakten har sina framarbetade rutiner. Någonstans där emellan får man mötas för att lösa de problem och utmaningar som uppstår.

– Vi är ett militärt förband medan FN och Minusma till stor del består av civila delar. Inom Minusma är den militära komponenten bara en del och det krävs samverkan med övriga delar för att få allt att fungera, säger Andreas.

Operationen i Mopti-området kommer att pågå så länge det behövs. När allt detta är över har viktiga lärdomar dragits och förutom att hjälpa civilbefolkningen i landet har även Försvarsmakten tagit stora kliv framåt och utvecklat sin förmåga inom transport och logistik.

– Vi har en stor vana av att flytta förband på marken, men att genomföra en så omfattande förflyttning med flygtransporter är unikt i detta sammanhang. Jag har varit med och gjort liknande operationer inom Sverige, men det var inte alls i samma utsträckning. Det som vi tar med oss hem är flera nya erfarenheter som även höjer vår nationella förmåga, avslutar Andreas.