Försvarsmakten utbildar cybersoldater

Just nu pågår Försvarsmaktens arbete med att etablera en spetsutbildning för cybersoldater för fullt. Planeringen är inriktad på att den första kullen cybersoldater rycker in till sin grundutbildning i slutet av juli 2020.

Bilder för information kring cybersoldat.
Bilder för information kring cybersoldat.
Utbildningstiden för den nya soldatkategorin blir 11 månader och mönstringen av de första värnpliktiga börjar redan i år. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Cybersoldat skriver på ett tangentbord vid dator.
Utbildningstiden för den nya soldatkategorin blir 11 månader och mönstringen av de första värnpliktiga börjar redan i år. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Bakgrunden är att Försvarsmakten har fått uppgiften av riksdag och regering att förstärka cyberförsvarsförmågan.
– Förmågan till cyberförsvar måste stärkas. Försvarsmakten kommer därför att senast år 2020 genomföra en pilotutbildning av upp till 30 cybersoldater som ska stärka både vår egen och andra myndigheters cyberkompetens. Det sade överbefälhavaren Micael Bydén, vid Rikskonferensen Folk och Försvar i Sälen i januari i år.

Försvarsmakten har redan idag de kompetenser som krävs för att genomföra alla typer av data- och nätverksoperationer, inklusive aktiva operationer. Men, samhällets ökande beroende av en alltmer komplex och sårbar cybermiljö medför att Försvarsmakten tillsammans med andra myndigheter och aktörer i samhället måste förstärka och utveckla förmågan att skydda Sverige i cybermiljön.

Utbildningstiden för den nya soldatkategorin blir 11 månader och mönstringen av de första värnpliktiga börjar redan i år.

Kärnan i utbildningen kommer att vara kunskap och praktisk färdighet kring hur samhällsviktiga it-system skyddas och försvaras mot angrepp.
– Cybersoldaterna kommer att få lära sig vanliga sårbarheter i it-system, hur de kan utnyttjas av en angripare, och hur de åtgärdas. De får naturligtvis också de grundkunskaper inom it som är nödvändiga för att förstå cybersäkerhet, säger överste Patrik Ahlgren, chef för den avdelning i Försvarsmaktens högkvarter som leder arbetet med att införa den nya utbildningen.

Kan vem som helst söka?
– Ja, men man måste uppfylla de grundstandardkrav som gäller alla grundutbildningar som finns att söka för värnpliktiga De fysiska kraven kommer vara anpassade för utbildningen. Fokus ligger på sådana egenskaper som koncentrationsförmåga, logisk- och analytisk förmåga och den kreativa förmågan, säger Patrik Ahlgren.