Så fungerar sjukvårdskedjan i Mali

Det svenska styrkebidraget i Mali kan luta sig tillbaka på en väl fungerande
sjukvårdskedja. Den kan verka både på Camp Nobel samt ute på operationer och bistår kontingenten med högkvalitativ vård.

Sjukvårdspluton i Mali kan erbjuda vård både på Camp Nobel och ute i fält. På bilden ser man när den lätta kirurgiska gruppen upprättar sin bas. Kamouflagenät används som solskydd Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten
Den framskjutna kirurgiska förmågan, FST, är en bra resurs ute i fält. Inne i den upprättade operationssalen är det ordning och reda. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten
Operationsrum på sjukhuset på Camp Nobel. Oftast är den inredd för att kunna genomföra en operation åt gången, men det finns utrustning för att kunna genomföra två operationer simultant. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten

Solen har precis hunnit gå upp över horisonten när flera svenska galtar rullar ut från den sandtäckta supercampen i Timbuktu. En större underrättelseoperation skall genomföras i en avlägsen by och förutom spaningssoldater, mekaniker och signalister följer även specialutbildad sjukvårdspersonal med ut. De har möjlighet att snabbt erbjuda kvalificerad sjukvård och finns på plats ifall det värsta skulle hända – att en svensk soldat blir sårad i strid.

– Vi har en hög förmåga att rädda liv. Min personal är mycket kompetent och på plats i insatsområdet har vi modern och bra medicinsk utrustning. Vi tillfördes så sent som i november helt ny utrustning till vår lätta kirurgiska förmåga, säger Simon, som är plutonchef på sjukvårdspluton Mali 09.

En tydlig rutin som fungerar

Sjukvårdsförmågan i Mali håller samma höga nivå som hemma i Sverige. Både på Camp Nobel och ute i fält erbjuds kvalificerad sjukvård med möjlighet till traumavård. Om en soldat skulle bli sårad finns det tydliga och väl genomarbetade rutiner.

Det första som genomförs är taktisk omhändertagande i strid och karmathjälp, något som samtliga på Mali 09 genomfört utbildning på. Därefter, inom tio minuter, ges vård av en stridssjukvårdare för att senast inom en timme omhändertas av en sjukvårdsgrupp.

Senast inom två timmar från skadetillfället ska den skadade kunna erbjudas livräddande kirurgi, antingen av den lätta kirurgiska gruppen ute i fält eller trauma-teamet inne på Camp Nobel. Inom 40 timmar ska den skadade personen vara åter i Sverige och få vård, först på Karolinska Universitetssjukhuset och senare på sitt hemsjukhus.

– Den sjukvårdskedja som vi har tagit fram inom Försvarsmakten för internationella insatser är väl genomarbetad. Den syftar till att vi ska kunna erbjuda säker vård så fort vi kan utefter lokala förutsättningar och som det taktiska läget medger, förklarar Simon.

”Väldigt kompetent personal”

Personalen som sätter samman sjukvårdsplutonen har många års erfarenhet och kommer från både det militära och civila. Vissa har varit iväg på internationell insats tidigare och för andra är det första gången. Sjukvårdsplutonen består bland annat av kirurger, allmänläkare, anestesisjuksköterskor, fysioterapeut, operationssjuksköterskor och sjukvårdare.

För sjukvårdspersonalen var det flera intensiva månader innan resan ner till insatsområdet. Utbildning, träning och repetition avlöste varandra. Det var ett högt tempo som fortsätter även i insatsområdet. Förutom den dagliga verksamheten genomförs ständigt utbildning och möten – allt för att bibehålla och stärka kompetensen inom plutonen och erbjuda en god och säker vård.

– Det finns väldigt kompetent personal här som är mån om att hjälpa till och vidareutbilda varandra inom sjukvårdsplutonen. I insatsområdet finns det väldigt goda förutsättningar för att bli ännu bättre, säger Robin, gruppchef på Mobile Medical Team (kan liknas vid en militär ambulans).

”Vi är alltid redo”

För Mali 09 har det gått två månader i insatsområdet. Rutinerna sitter men det gäller att inte bli för bekväm. Tidigare insatser har snabbt blivit insatta för att ta emot patienter från andra nationer och hjälpt dem vid bland annat skador som uppkommit vid strid. Det gäller därför att man alltid är redo att agera.

– I den bästa är världar blir vår insats väldigt lugn och vi får stötta vid mindre skador, men skulle något hända så är vi alltid redo att hjälpa till, avslutar Robin.