Försvarsgrenscheferna om försvarsförmåga idag och imorgon

Det finns flera gemensamma nämnare i försvarsgrenschefernas syn på framtiden. Vid Folk och Försvars rikskonferens lyfte alla tre fram att säkerhetsläget i närområdet är oförutsägbart, och att en konflikt kring Östersjön kommer att påverka Sverige.

Arkivbild: rekryter från Södra skånska regementet. Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten
Arkivbild: Jas 39 Gripen lyfter under övning Trident Juncture 18. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Arkivbild: Visbykorvett under övningen Trident Juncture 2018. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

De var överens om att det är nödvändigt med resursförstärkningar och investeringar i ny materiel och att sådana beslut måste fattas i närtid. De hade också samsyn när det gäller stoltheten över Försvarsmaktens personal, men också av vikten av nyrekryteringar.

Talen av Fredrik Ståhlberg (ställföreträdande arméchef), Mats Helgesson (flygvapenchef) och Jens Nykvist (marinchef) går att läsa i sin helhet under ”dokument”.