"Att hantera tillväxt är svårare än att lägga ner verksamhet"

Chefen för ledningsstaben, Jonas Haggren, talade i sitt anförande på Folk och Försvar bland annat om behovet av en ökad försvarsförmåga.
– Med riksdagsbeslutet om ekonomiskt tillskott så kan innevarande försvarsbeslut fullföljas, en nödvändig plattform för att kunna växa. Men det finns fortsatt stora utmaningar att hantera. Nya vapensystem och plattformar tar lång tid att utveckla och anskaffa.

Se videoklippet med Jonas Haggren, chef för ledningsstaben. Foto: Josef Björnetun/Försvarsmakten

Jonas Haggren konstaterade att Försvarsmakten nu står inför en unik situation:
– Att hantera tillväxt är svårare än att lägga ner verksamhet.

Han poängterade också att Försvarsberedningens betänkande i maj blir vägledande för Försvarsmaktens utveckling för en lång tid framöver.

Läs ledningschefens anförande i sin helhet under ”dokument”.