Mali 09 fortsätter fredsarbetet

Försvarsmaktens insats i Mali fortsätter och nu är det Mali 09 som axlar ansvaret som
underrättelseförband i FN:s fredsinsats i Mali. Förbandet, som kommer vara på plats i sex månader, tog vid en ceremoni över befälet från Mali 08.
– Det känns bra att efter en lärorik och lång insatsutbildning få börja lösa den viktiga uppgift som det svenska förbandet har i Mali, säger Magnus Frykvall, kontingentschef Mali 09.

Båda kontingenterna, Mali 08 och 09, stod uppställda vid ceremonin. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten
Försvarsmakten bidrar med ett underrättelseförband i Mali vars uppgift är att samla in, analysera och delge information till FN. Skaraborgs regemente, P 4, har nu tagit över ansvaret efter Mali 08, som sattes ihop av Amfibieregementet. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten
Styrkan består av drygt 250 soldater och officerare och huvuddelen kommer från Skaraborgs regemente, P 4. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten
Magnus Frykvall, kontingentschef Mali 09, och Adam Camél, kontingentschef Mali 08, skrev under söndagen på överlåtandebrevet. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten

Temperaturen hade precis börjat närma sig 30 grader när personal från båda kontingenterna ställde upp vid flaggplan på Camp Nobel i Timbuktu. De blåa baskrarna var på och med stolthet i blicken tog några farväl av landet som varit deras vardag i sex månader, medan andra gjorde sig redo för att fortsätta stötta FN:s fredsarbete i Mali.

Vid ceremonin skrev Adam Camél, kontingentschef för Mali 08, och Magnus Frykvall, kontingentschef för Mali 09, under överlåtandebrevet. Den nya svenska kontingenten sätts samman av Skaraborgs regemente, P 4, och de kommer lösa samma uppgift som tidigare; att inhämta, analysera och delge information om konflikten och väpnade grupper till FN.

– Vi kommer att bygga vidare på det arbete som Mali 08 gjort, men det krävs från vår sida att vi fortsätter med vår goda förmåga att anpassa oss till nya uppgifter, säger Magnus.

Nöjd med resultaten

Försvarsmakten har varit i Mali sedan 2014 och för Mali 08 började resan i insatsområdet under juni förra året. Huvuddelen av styrkan kommer från Amfibieregementet, från Berga i södra Stockholm, och för dem har det varit händelserika och utvecklande månader. När Adam Camél sammanfattar insatsen gör han det med ett ord – nöjd.

– Jag är otroligt nöjd med vad samtliga har presterat och vilka resultat som vi har levererat. Vi har följt Amfibieregementets motto: Semper Opus Solve (löser alltid uppgift), säger Adam.

Inför insatsen satte Adam upp olika områden som de skulle arbeta efter, bland annat skulle uppgiften vara i fokus, det skulle finnas en balanserad risktagning och samtidigt skulle Mali 08 vara ett inkluderande förband som värnade om personalen.

– Jag tycker att vi har uppnått alla mina fokusområden och det vill jag lämna över till Mali 09. Ha inte bråttom, ta hand om varandra och trots allvaret så måste man få ha roligt. Jag önskar er all lycka till, avslutar Adam.