Lyser upp i vintermörkret

Övningen Arctic Shield stärker det finsk-svenska samarbetet

Luftvärnssystemet som står på vägen några hundra meter framför den väl maskerade observationsplatsen syns tydligt i kikaren. Luftvärn är ett prioriterat mål och gruppens begäran av indirekt eld går snabbt iväg över en krypterad radiokanal. Snart hörs ett skrikande dån eka över vinterlandskapet. Finskt raketartilleri är på väg.

Finskt raketartilleri avfyras under övningen Artic Shield 18
Finskt raketartilleri avfyras under övningen Artic Shield 18
Finskt raketartilleri avfyras under övningen Arctic Shield 2018. Övningen hade 4 800 deltagare, av vilka cirka 200 var svenskar. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Johan Althén, chefen för första jägarskvadron förklarar hans förbands uppgift för kommendören för finska armén, generallöjtnant Petri Hulkko, när han besökte övningen tillsammans med Sveriges arméchef, generalmajor Karl Engelbrektson
Chefen för första jägarskvadronen från jägarbataljonen i Arvidsjaur, major Johan Althén förklarar läget för kommendören för finska armén generallöjtnant Petri Hulkko när han besökte övningen tillsammans med Sveriges arméchef, generalmajor Karl Engelbrektson. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Svenska fallskärmsjägare hamnar i strid efter ett eldöverfall under övningen Artic Shield 18
Svenska fallskärmsjägare under strid i samband med ett eldöverfall. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
En finsk soldat under övningen Arctic Shield 18.
En finsk soldat spanar över det snötäckta landskapet under övningen Arctic Shield 2018. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Två poster utanför underättelsebataljonens stab vaktar under en stjärnfylld himmel.
Eftersom övningen genomfördes norr om polcirkeln var det mörkt under större delen av dygnets timmar. Här ses soldater från 32:a underrättelsebataljonen vakta sin stabsplats i den stjärnklara natten. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Samarbetet kommer fortsätta fördjupas utan begränsning. Utveckling behöver ske för att förenkla militär rörlighet över vår gemensamma gräns, säger Engelbrektson som här ses lyssna under en lägesuppdatering.
Det finsk-svenska samarbetet kommer att behöva fortsätta fördjupas utan begränsning. Bland annat behöver den militära rörligheten över vår gemensamma gräns utvecklas, sa Sveriges arméchef, generalmajor Karl Engelbrektson. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten

Momentet är ett av flera som övas under övningen Arctic Shield 2018 som under två veckor i december genomförts i norra Finland. Målet med övningen är att förbättra finska arméns förmåga i norra Finland, testa den utbildade truppens utbildningsnivå och öka interoperabiliteten.

På krigshistorisk mark

Övningsfältet är en plats finska armén känner väl. Här stod hårda strider under finska vinterkriget, och viljan att fortsätta försvara den är tydlig.
– Vi ska ge inte fienden en meter, ja inte ens en centimeter utan strid, deklarerade kommendören för finska armén, generallöjtnant Petri Hulkko, när han besökte övningen tillsammans med Sveriges arméchef, generalmajor Karl Engelbrektson.

Svensk personal medverkade under årets övning inom ramen för det finsk-svenska samarbetet FISE. Syftet med det fördjupade samarbetet är att förbättra resultatet och öka effektiviteten genom gemensam användning av resurser, ökad interoperabilitet mellan ländernas försvarsmakter och genom en närmare dialog om gemensamma försvarspolitiska och säkerhetspolitiska utmaningar. Av övningens 4800 deltagare är cirka 200 svenskar.
– Det är lärorikt att arbeta i sammansatta staber. Man får ett bredare perspektiv av att öva tillsammans med andra nationer, berättar samverkansofficeren Fredrik Bandh från tredje brigadstaben på Norrbottens regemente, I 19.

Verka utan att synas

Förutom samverkanspersonal bidrar Sverige också med soldater och officerare från 32:a underrättelsebataljonen från Livregementets husarer och 193:e jägarbataljonen från Norrbottens regemente. Deras huvuduppgift under övningen var att inhämta information om motståndarens avsikter, styrka och anfallsriktning. Information som bland annat användes för att leda indirekt eld. De uppträder dolt för att undvika upptäckt. Vid ett tillfälle rörde sig motståndarsidan så nära som fem meter utan att jägarsoldaternas observationsplats upptäcktes.
– Jag är nöjd med enhetens insats. Under övningen har vår duglighet i vinterförmåga verkligen fått visa sig då det har varit snöfall och temperaturer som gått från minus- till plusgrader och tillbaka igen. Möjligheten att öva i ny terräng, med nya förband, stärker verkligen mitt förbands förmåga i fält, förklarar chefen för första jägarskvadronen, major Johan Althén.