Svenskt stridsflyg identifierade hemligt amerikanskt spaningsflygplan

Det är tiden för kalla kriget och kapprustning och terrorbalans råder mellan stormaktsblocken. Mitt i detta får ett hemligt amerikanskt spaningsflygplan tekniska problem och kommer in över svenskt territorium.

Amerikans SR 71 Blackbird.  Bild från 1987.
Amerikans SR 71 Blackbird.  Bild från 1987.
Foto från de svenska Viggenpiloterna på det skadade amerikanska flygplanet av typen SR-71 Blackbird. Foto: Bo Ignell/Försvarsmakten

Ett av det amerikanska flygvapnets superhemliga spaningsplan SR-71 Blackbird lyfter den 29 juni 1987 från Mildenhall i England för att genomföra två olika spaningsuppdrag. Först över Barents hav och sedan ett i Östersjön. Utanför Baltikum med nordlig kurs på omkring 22 000 meters höjd och med en fart på omkring Mach 3.0 exploderar plötsligt höger motor och planet får stora problem. På bara någon minut sjunker planet till 7500 meters höjd, svänger mot svenskt territorium och glider in och kränker svenskt luftrum i höjd med Gotland.

Den svenska luftstridsledningen upptäcker snabbt flygplanet och en rote från dåvarande F 13 som är ute och övar beordras omedelbart in för att genskjuta det. Omkring 70 kilometer öster om Ölands södra udde är de två viggenplanen framme vid SR-71.

– Jag och min rotekamrat Krister Sjöberg följer det under cirka fem minuter och som närmast är avståndet 30 meter. Vi kan också se att det bara flyger på en motor och att det står US Air Force nationalitets-beteckning under kroppen och att planet har numret 117964, säger viggenpiloten Roger Möller.

Även incidentberedskapen från dåvarande F 6, som vid detta tillfälle är baserad på F 10 i Ängelholm, larmas och får startorder att omedelbart gå mot kränkningen. Omkring 70 kilometer öster om Bornholm, i internationellt luftrum, får piloterna Lars-Erik Blad och Bo Ignell kontakt med en SR71. De avlöser då de andra viggenplanen som på grund av bränslebrist precis lämnat för att återvända till hemmabasen.

– Vi ser att planet flyger med låg fart och att den minskar hela tiden. För att de inte ska bli överraskade gör jag en lugn förbiflygning på deras högra sida och därefter en 360 graders sväng så att jag kommer upp bakom och ovanför dem för att ha en bra överblick av läget. Min rotekamrat blir kvar på deras högra sida, säger Lars-Eric Blad.

Incidentjakten följer SR -71 som hela tiden fortsätter att tappa höjd. Dessutom har transponderkoden 7700 för plan i nöd slagits på. De svenska piloterna är nu osäkra på om planet ska krascha eller om piloterna kommer att skjuta ut sig.

Den amerikanska besättningens uppfattning av det som händer är att situationen är mycket allvarlig. De vet att motståndaren ofta försöker skjuta ner dem när de är ute på uppdrag, och det är bara planets höga fart och flyghöjd som gör att de hela tiden undviker en träff av fientliga robotar. Nu upplever de att de befinner sig i ett farligt område med ett plan med stora tekniska problem som dessutom hela tiden tappar både fart och höjd.

– Vi visste inte vilka som skulle upptäcka oss först. Att se de svenska viggenplanen komma upp vid vår sida var en ren befrielse. Jag är helt säker på att den svenska närvaron vid vår SR-71 medförde att annat jaktflyg höll sig på stort avstånd och därigenom inte kunde komma till vapenverkan, säger Tom Veltri som var en av piloterna på SR-71 den dagen.

Den svenska incidentjakten avbryter när SR-71 når danskt luftrum.

– Då är vi ända nere på cirka 4 000 meters höjd men tack och lov såg vi inga andra plan i området, säger Lars-Eric Blad.

Det amerikanska spaningsplanet lyckades, trots att det bara hade en fungerande motor, till slut ta sig tillbaka till den tyska flygbasen i Nordholz i dåvarande Västtyskland utan att krascha.

De svenska flygförarna Krister Sjöberg, Roger Möller, Lars-Eric Blad och Bo Ignell medaljeras med Air Medal av det amerikanska flygvapnet för en händelse som inträffade 29 juni 1987 över Östersjön. Ett amerikanskt spaningsflygplan av typen SR-71 Blackbird hade fått allvarliga motorproblem och var tvunget att frångå uppdragsrutiner såsom normal kurs, operationshöjd och marschfart. Svenska flygplan under övning och i incidentberedskap, med Möller och Sjöberg respektive Blad och Ignell, gick upp för att möta SR-71:an och detta kan sannolikt ha skyddat flygplanet från möjlig nedskjutning och förhindrat en incident mellan dåvarande Sovjetunionen och USA.
De svenska flygförarna Krister Sjöberg, Roger Möller, Lars-Eric Blad och Bo Ignell medaljeras med Air Medal av det amerikanska flygvapnet för en händelse som inträffade 29 juni 1987 över Östersjön. Ett amerikanskt spaningsflygplan av typen SR-71 Blackbird hade fått allvarliga motorproblem och var tvunget att frångå uppdragsrutiner såsom normal kurs, operationshöjd och marschfart. Svenska flygplan under övning och i incidentberedskap, med Möller och Sjöberg respektive Blad och Ignell, gick upp för att möta SR-71:an och detta kan sannolikt ha skyddat flygplanet från möjlig nedskjutning och förhindrat en incident mellan dåvarande Sovjetunionen och USA.
De svenska flygförarna Krister Sjöberg, Roger Möller, Lars-Eric Blad och Bo Ignell medaljeras med Air Medal av det amerikanska flygvapnet för en händelse som inträffade 29 juni 1987 över Östersjön. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Lars-Eric Blad, Roger Möller och Krister Sjöberg gratuleras av den amerikanske SR-71-piloten överste Tom Veltri efter medaljceremonin. Överste Veltri var ombord på den SR-71 som fick motorhaveri över Östersjön och som de svenska flygförarna sedan hann upp och eskorterade.

De svenska flygförarna Krister Sjöberg, Roger Möller, Lars-Eric Blad och Bo Ignell medaljeras med Air Medal av det amerikanska flygvapnet för en händelse som inträffade 29 juni 1987 över Östersjön. Ett amerikanskt spaningsflygplan av typen SR-71 Blackbird hade fått allvarliga motorproblem och var tvunget att frångå uppdragsrutiner såsom normal kurs, operationshöjd och marschfart. Svenska flygplan under övning och i incidentberedskap, med Möller och Sjöberg respektive Blad och Ignell, gick upp för att möta SR-71:an och detta kan sannolikt ha skyddat flygplanet från möjlig nedskjutning och förhindrat en incident mellan dåvarande Sovjetunionen och USA.
Lars-Eric Blad, Roger Möller och Krister Sjöberg gratuleras av den amerikanske SR-71-piloten överste Tom Veltri efter medaljceremonin. Överste Veltri var ombord på den SR-71 som fick motorhaveri över Östersjön och som de svenska flygförarna sedan hann upp och eskorterade. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Lars-Eric Blad berättar om sina upplevelser i samband med incidenten över Östersjön 1987.

De svenska flygförarna Krister Sjöberg, Roger Möller, Lars-Eric Blad och Bo Ignell medaljeras med Air Medal av det amerikanska flygvapnet för en händelse som inträffade 29 juni 1987 över Östersjön. Ett amerikanskt spaningsflygplan av typen SR-71 Blackbird hade fått allvarliga motorproblem och var tvunget att frångå uppdragsrutiner såsom normal kurs, operationshöjd och marschfart. Svenska flygplan under övning och i incidentberedskap, med Möller och Sjöberg respektive Blad och Ignell, gick upp för att möta SR-71:an och detta kan sannolikt ha skyddat flygplanet från möjlig nedskjutning och förhindrat en incident mellan dåvarande Sovjetunionen och USA.
Lars-Eric Blad berättar om sina upplevelser i samband med incidenten över Östersjön 1987. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Den amerikanska, pensionerade, SR-71-piloten översten Tom Veltri berättar om sina upplevelser den 29 juni 1987.

De svenska flygförarna Krister Sjöberg, Roger Möller, Lars-Eric Blad och Bo Ignell medaljeras med Air Medal av det amerikanska flygvapnet för en händelse som inträffade 29 juni 1987 över Östersjön. Ett amerikanskt spaningsflygplan av typen SR-71 Blackbird hade fått allvarliga motorproblem och var tvunget att frångå uppdragsrutiner såsom normal kurs, operationshöjd och marschfart. Svenska flygplan under övning och i incidentberedskap, med Möller och Sjöberg respektive Blad och Ignell, gick upp för att möta SR-71:an och detta kan sannolikt ha skyddat flygplanet från möjlig nedskjutning och förhindrat en incident mellan dåvarande Sovjetunionen och USA.
Den amerikanska, pensionerade, SR-71-piloten översten Tom Veltri berättar om sina upplevelser den 29 juni 1987. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Major Roger Möller berättar om sina upplevelser och mötet med SR-71 inför medaljeringsceremonin.

De svenska flygförarna Krister Sjöberg, Roger Möller, Lars-Eric Blad och Bo Ignell medaljeras med Air Medal av det amerikanska flygvapnet för en händelse som inträffade 29 juni 1987 över Östersjön. Ett amerikanskt spaningsflygplan av typen SR-71 Blackbird hade fått allvarliga motorproblem och var tvunget att frångå uppdragsrutiner såsom normal kurs, operationshöjd och marschfart. Svenska flygplan under övning och i incidentberedskap, med Möller och Sjöberg respektive Blad och Ignell, gick upp för att möta SR-71:an och detta kan sannolikt ha skyddat flygplanet från möjlig nedskjutning och förhindrat en incident mellan dåvarande Sovjetunionen och USA.
Major Roger Möller berättar om sina upplevelser och mötet med SR-71 inför medaljeringsceremonin. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
De svenska flygförarna Krister Sjöberg, Roger Möller, Lars-Eric Blad och Bo Ignell medaljeras med Air Medal av det amerikanska flygvapnet för en händelse som inträffade 29 juni 1987 över Östersjön. Ett amerikanskt spaningsflygplan av typen SR-71 Blackbird hade fått allvarliga motorproblem och var tvunget att frångå uppdragsrutiner såsom normal kurs, operationshöjd och marschfart. Svenska flygplan under övning och i incidentberedskap, med Möller och Sjöberg respektive Blad och Ignell, gick upp för att möta SR-71:an och detta kan sannolikt ha skyddat flygplanet från möjlig nedskjutning och förhindrat en incident mellan dåvarande Sovjetunionen och USA.
Ceremonin ägde rum på amerikanska ambassadörens residens i Stockholm. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Som uppskattning för den svenska insatsen att snabbt och mycket professionellt bistå den allvarligt skadade SR-71 tilldelades under onsdagen de fyra viggenpiloterna US Air Medal. Ceremonin ägde rum på amerikanska ambassadörens residens i Stockholm i närvaro av bland annat överbefälhavaren Micael Bydén, flygvapenchefen Mats Helgesson och försvarsminister Peter Hultqvist.