Kompanichefer ur Hemvärnet samlade för framtidsspaning

I helgen samlades drygt 130 kompanichefer ur Hemvärnet för att under två dagar diskutera Hemvärnets framtid. Detta gjordes under ledning av den nya rikshemvärnschefen, generalmajor Stefan Sandborg:
– Det här är viktiga dagar för mig som kommer ge ett bra avstamp för Hemvärnets fortsatta utveckling, säger han.

Överbefälhavaren besökte konferensen där 130 kompanichefer i Hemvärnet diskuterade Hemvärnets framtid.
Överbefälhavaren besökte konferensen där 130 kompanichefer i Hemvärnet diskuterade Hemvärnets framtid.
Överbefälhavaren besökte konferensen där 130 kompanichefer i Hemvärnet diskuterade Hemvärnets framtid. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten

Luften på hotellet i Södertälje där konferensen ägde rum riktigt dallrade av förväntningar när kompanicheferna från landets alla hörn träffades. Claes-Åke Henriksson från 42:a hemvärnsbataljonen i Göteborg bekräftade det:

– Ja, visst har i alla fall jag höga förväntningar. Inte minst nu när vi har en ny rikshemvärnschef. Det är viktigt att få höra hur han tänker.

Johan Malmström från 37:e hemvärnsbataljonen i Karlskrona håller med och tillägger:

– Det här är dessutom en bra möjlighet att få påverka den framtida utvecklingen. 

Konferensens huvudnummer var sex stycken gruppseminarier som bland annat avhandlade förbandsutveckling, personalförsörjning, utveckling av medinflytande och värdegrundsarbete i kölvattnet av förra årets #metoo-upprop.

På lördagen besöktes konferensen av överbefälhavaren Micael Bydén. 

– Det känns fint att få vara här. Hemvärnet imponerar med engagemang och professionalism från enskild soldat upp till bataljon. Ni står för stabilitet och kontinuitet och tillgängliga hemvärnsförband är en förutsättning för att andra delar av Försvarsmakten ska kunna lösa sina uppgifter. Ni är dessutom bland de finaste ambassadörerna för Försvarsmaktens verksamhet inte minst när ni  stödjer samhället med till exempel eftersök eller vid sommarens alla bränder. Tack - fortsätt så, konstaterade ÖB.