Jas 39 Unit

– Flygvapnets bidrag till Nato Respons Force reservstyrkeregister

Den 25 oktober startar övningen Trident Juncture 2018. Från Sverige deltar kvalificerade förband ur Försvarsmaktens samtliga stridskrafter och ur flygvapnet är bidraget en stridsflygenhet som benämns Jas 39 Unit.

I måndags eftermiddag ombaserade sju Jas 39 Gripen från F 21 i Luleå till Bodö i Norge för att medverka i Trident Juncture 18. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Joakim Saviniemi, divisionschef vid 212:e stridsflygdivisionen. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Under tisdagen genomfördes familiarization flights för att bekanta sig med luftrummet runt basen och öva på inflygningsprocedurer. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

I scenariot för övningen blir Norge angripet av en fingerad främmande makt. Attacken initierar Natos kollektiva försvar, enligt artikel 5, och allierade länder ingriper till stöd för Norge. I enlighet med den svenska solidaritetsförklaringen innebär det fingerade övningsscenariot − attacken mot grannlandet Norge − att Sverige är berett att ge stöd.

− Vi är duktiga på det vi gör och våra förmågor är efterfrågade. Vi bygger säkerhet tillsammans med andra och genom att delta i Trident Juncture stärker vi vår förmåga – både nationellt och tillsammans med andra, säger divisionschef Joakim Saviniemi.

I måndags anlände huvuddelen av den svenska personalen som deltar i övningen till Bodö i Norge. Detta för att förbereda mottagandet av de sju Gripenflygplanen som ombaserade från F 21 i Luleå och göra i ordning de utrymmen som den svenska styrkan tilldelats.

− Under övningen kommer vi flyga med fyra Jas 39 Gripen två till tre pass per dag, förutom söndagarna som är flygfria. Då planerar vi kommande dags flygningar.

För att kunna delta i en övning av denna storlek med upp till 100 flygplan i luften samtidigt krävs planering och åter planering. Dagarna innan övningen startar är fulltecknade med genomgångar för att genomförandet av övningen ska kunna ske på ett säkert sätt.

Flygsäkerheten kommer alltid först. Därför är planeringen viktig för att tidigt eliminera risker och att samtliga flygande enheter är på det klara vilken uppgift de har. Både i tid och i rum. Timmar och åter timmar läggs på planeringen inför genomförandet av ett flyguppdrag. Men lika viktig är utvärderingen efteråt. Då levereras facit och resultatet på det genomförda flyguppdraget.

Flyguppdraget kommer i form av en order, Air Tasking Order, ungefär ett dygn innan genomförandet ska ske till den som ansvarar för planeringen − en Mission Commander, MC. Som MC har denne två uppgifter − att se till att det flygtaktiska uppdraget kan lösas och att genomföra uppdraget på ett flygsäkert sätt.

Det första som MC gör är att analysera uppgiften och inhämta aktuellt underrättelseläge som kan påverka hur flyguppdraget kan genomföras. Det gäller även att ha kontroll på vilka resurser som finns tillgängliga som exempelvis tankerflyg, men även om det finns några begränsningar.

− Vi har några svenska piloter som är examinerade Mission Commander som kommer få dirigera flyguppdrag under Trident Juncture. Det är ett kvitto på att vi svenskar kan leverera.

För att övningen ska bli så realistisk som möjligt och för att deltagarna ska kunna övas i en större sammansatt multinationell flygstyrka kommer deltagande flygförband få agera både försvarare och fingerad motståndare.

− Vi är här för att utveckla vår interoperabilitet, det vill säga vår förmåga att samarbeta med andra länder. Främst med USA och Finland men även Nato som leder övningen. Det hela går ut på att öva militärstrategiskt koncept. För vår del handlar det om att agera i luftförsvarsrollen men även markmålsbekämpning som kommer in senare under övningen, avslutar Joakim Saviniemi.

Se videoklippet om Jas 39 Unit. Foto: Försvarsmakten