Amfibiesoldater och amerikanska marinkårssoldater löser gemensam uppgift

Amfibiesoldater och amerikanska marinkårssoldater övar just nu för att hitta gemensamma tillvägagångssätt för att kunna strida i den svenska skärgården. Övning Archipelago Endeavour 2018 är en del av den avsiktsförklaring som tecknades mellan Sverige och USA på politisk nivå 2016.

En viktig del av övningen är erfarenhets- och kunskapsutbytet mellan soldater och officerare.
En viktig del av övningen är erfarenhets- och kunskapsutbytet mellan soldater och officerare.
En viktig del av övningen är erfarenhets- och kunskapsutbytet mellan soldater och officerare. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Chefen för 204. Amfibieskyttekompaniet, kapten Petter Blandford, i samtal med amiral James Foggo. De amerikanska soldaterna har under övningen tillförts chefen för kompaniet och utgör en enhet.
Chefen för 204:e amfibieskyttekompaniet, kapten Petter Blandford, i samtal med amiral James Foggo. De amerikanska soldaterna har under övningen tillförts chefen för kompaniet och utgör en enhet Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Under de totalt tre veckorna övas många olika moment, från små grupper upp till kompanis storlek.
Under de totalt tre veckorna övas många olika moment, från små grupper upp till kompanis storlek. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Chefen för andra amfibiebataljonen överstelöjtnant Patrik Berge i samtal med den amerikanska amiralen James Foggo.
Chefen för andra amfibiebataljonen överstelöjtnant Patrik Berge i samtal med den amerikanska amiralen James Foggo. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

Just nu pågår övning Archipelago Endeavour 2018, i Stockholms skärgård där svenska amfibiesoldater övar tillsammans med amerikanska marinkårssoldater.

– Archipelago Endeavour 2018 är en viktig övning för oss på Amfibieregementet. I dagsläget finns det bara en amfibiebataljon i Sverige, och för att vi ska kunna utveckla vår förmåga behöver vi öva och utbyta erfarenheter med andra likvärdiga förband, som exempelvis den amerikanska marinkåren, säger överstelöjtnant Patrik Berge chef för andra amfibiebataljonen.

Det är första gången som amerikanska och svenska soldater integreras i ett amfibieskyttekompani med en gemensam chef. Övningen genomförs under tre veckor och många är de moment som kompaniet ska hinna med att öva. Målsättningen är att enheten den sista veckan ska genomföra ett gemensamt kompanianfall i ytterskärgården.

– Just nu genomför vi förberedande övningar inför det kommande kompanianfallet i nästa vecka. Övningarna genomförs på grupp, pluton och kompaninivå i syfte att soldater och officerare ska kunna dela med sig och lära sig av varandras erfarenheter och kunskaper. Vi är från olika förband men genom övningen Archipelago Endeavour kommer vi gemensamt kunna genomföra anfallsstrid i skärgårdsmiljö som ett kompani, säger Petter Blandford, chef för 204:e amfibieskyttekompaniet.

Övning Archieplago Endeavour 2018 genomförs som en del i den avsiktsförklaring som tecknades mellan Sverige och USA på politisknivå 2016, där viljan bland annat var att öka antalet gemensamma övningar länderna emellan.