Historisk övning – Försvarsmakten testar Hemvärnets beredskap

Hela Hemvärnet, 22 000 personer, kommer att kontaktas och ombes inställa sig för tjänstgöring mellan 5 och 6 juni. Övningen är den första av sitt slag på över 40 år och även om frivillighet råder är överbefälhavaren Micael Bydén optimistisk och hoppas att många hemvärnssoldater visar lojalitet och deltar i övningen.

Hela Hemvärnet, 22 000 personer, kommer att kontaktas och ombes inställa sig för tjänstgöring mellan 5 och 6 juni.  Syftet med övningen är att genomföra en oanmäld beredskapskontroll.

Per-Erik Pallin på Militärregion Mitt larmar bataljonscheferna som tillhör Livgardet för att sätta igång beredskapskontrollen.
Hela Hemvärnet, 22 000 personer, kommer att kontaktas och ombes inställa sig för tjänstgöring mellan 5 och 6 juni.  Syftet med övningen är att genomföra en oanmäld beredskapskontroll.

Per-Erik Pallin på Militärregion Mitt larmar bataljonscheferna som tillhör Livgardet för att sätta igång beredskapskontrollen.
Per-Erik Pallin på Militärregion Mitt larmar bataljonscheferna som tillhör Livgardet för att sätta igång beredskapskontrollen. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Hela Hemvärnet, 22 000 personer, kommer att kontaktas och ombes inställa sig för tjänstgöring mellan 5 och 6 juni.  Syftet med övningen är att genomföra en oanmäld beredskapskontroll.

Överbefälhavare Micael Bydén och försvarsminister Peter Hultqvist besöker Livgardet under övningen och tas emot av chefen för Militärregion Mitt Thomas Karlsson.
Överbefälhavare Micael Bydén och försvarsminister Peter Hultqvist besöker Livgardet under övningen och tas emot av chefen för Militärregion Mitt Thomas Karlsson. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

För första gången sedan 1975 genomför Försvarsmakten en oanmäld beredskapskontroll av hela Hemvärnet. All personal runt om i Sverige som ingår i någon av de 40 hemvärnsbataljonerna och som har möjlighet ska under kvällen den 5 juni och under nationaldagen inställa sig för tjänstgöring. Larmet är beordrat av Försvarsmakten och att delta i övningen är frivilligt.

— Vi har uppdraget att stärka försvaret av Sverige och öka vår operativa förmåga. Det här är ett sätt att göra det på. Denna övning är stor på flera sätt. Vi testar larmkedjan för nästan halva vår insatsorganisation, det har vi inte gjort sedan 1975, säger överbefälhavaren Micael Bydén.

Inledningsvis kommer personalen – från norr till söder – att kontaktas och uppmanas att ställa in sig för tjänstgöring. Därefter kommer förbanden börja lösa uppgifter, till exempel skydd, bevakning och patrullering. Under nationaldagen kommer hemvärnspersonal att synas på många platser runt om i landet, från hamnar och flygplatser till gator och torg. Eftersom det handlar om en frivillig övning kan Försvarsmakten inte tvinga någon att inställa sig men överbefälhavaren visar stort förtroende för sin personal.

— Hemvärnssoldater är oerhört lojala så jag hoppas naturligtvis att så många som möjligt väljer att delta i övningen. Hemvärnets uppgifter att skydda och bevaka är grundläggande för att resten av Försvarsmakten ska klara av att försvara Sverige, säger överbefälhavaren.

Övningen är historisk och det är över 40 år sedan något liknande genomfördes. Självklart kommer några ur Hemvärnet att bli undantagna från övningen, exempelvis de som redan befinner sig i tjänst för att bistå i släckningsarbete av bränder runt om i riket och de som är ianspråktagna i samband med firandet av nationaldagen. Övningen kommer att pågå till kvällen den 6 juni.