Flexibilitet för snabb spridning

En gammal flygbas öppnar möjligheter till fler alternativa start- och landningsplatser för flygvapnet med Jas 39 Gripen. I veckan genomförde 212:e stridsflygdivisionen ett flertal landningar och starter från Piteå-Långnäs flygplats − detta för att öka den operativa effekten och leverera det politikerna har beställt − öka förmågan till spridning av flygstridskrafterna inom och mellan baser.

180612 Piteå-Långnäs. Kortbana och metodförsök ATS/R.
Historiskt ögonblick. I dag kl 9.43 och 9.47 landade den första roten Jas 39 Gripen på Piteå-Långnäs flygplats. En del i att utveckla förmågor att använda kortbana och alternativa start- och landningsplatser. Det är en del i metodförsök att starta och landa i okontrollerad luft med rörlig flygtrafikledning (ATS/R).
Piteå-Långnäs flygplats är en gammal flygbas från 60-talet som numera ägs av Piteå Kommun.
180612 Piteå-Långnäs. Kortbana och metodförsök ATS/R.
Historiskt ögonblick. I dag kl 9.43 och 9.47 landade den första roten Jas 39 Gripen på Piteå-Långnäs flygplats. En del i att utveckla förmågor att använda kortbana och alternativa start- och landningsplatser. Det är en del i metodförsök att starta och landa i okontrollerad luft med rörlig flygtrafikledning (ATS/R).
Piteå-Långnäs flygplats är en gammal flygbas från 60-talet som numera ägs av Piteå Kommun.
Historiskt ögonblick. Tisdag den 12 juni klockan 9.43 och 9.47 landade den första roten Jas 39 Gripen på Piteå-Långnäs flygplats. En del i att utveckla förmågor att använda kortbana och alternativa start- och landningsplatser. Det är en del i metodförsök att starta och landa i okontrollerad luft med rörlig flygtrafikledning (ATS/R). Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
180612 Piteå-Långnäs. Kortbana och metodförsök ATS/R.
Sop/blåsmaskin F 21 fälthållningsavdelning.
Från F 21:s fälthållningsavdelning fanns fälthållningsledare och fälthållare på plats. De körde med sop- och blåsmaskin för att hålla banan ren från exempelvis sand och stenar. Fälthållningen hade även med en miljövagn som kan användas i händelse av olycka för att sanera bort olje- och drivmedelsspill. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
180612 Piteå-Långnäs. Kortbana och metodförsök ATS/R.
Reservofficerare/flygledare Mikael Fältros och Fredrik Malm. Öppnade flygplatsen kl 09.31 för Jas 39 Gripen.
Reservofficerare och flygledare Mikael Fältros och Fredrik Malm. När fälthållningen rapporterat att banan var ren rapporterade de detta till flygledarna som då kunde öppna flygplatsen. Flygplatsen öppnades klockan 09.31 för Jas 39 Gripen. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
180612 Piteå-Långnäs. Kortbana och metodförsök ATS/R. Flygtekniker från 32.flygunderhållskompaniet redo att ta emot flygplan.
Flygtekniker från 32:a flygunderhållskompaniet redo att ta emot flygplan. FMLOG fanns även på plats med en drivmedelsbil och förare för eventuellt behov av snabbtankning. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
180612 Piteå-Långnäs. Kortbana och metodförsök ATS/R. Taxande Jas 39 Gripen på start- och landingsbanan efter landning.
Efter landning taxade Gripenplanet till uppställningsplats. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
180612 Piteå-Långnäs. Kortbana och metodförsök ATS/R. Andra starten.
Start kortbana. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
180612 Piteå-Långnäs. Kortbana och metodförsök ATS/R.
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
180612 Piteå-Långnäs. Kortbana och metodförsök ATS/R
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
180612 Piteå-Långnäs. Kortbana och metodförsök ATS/R.
Historiskt ögonblick. I dag kl 9.43 och 9.47 landade den första roten Jas 39 Gripen på Piteå-Långnäs flygplats. En del i att utveckla förmågor att använda kortbana och alternativa start- och landningsplatser. Det är en del i metodförsök att starta och landa i okontrollerad luft med rörlig flygtrafikledning (ATS/R).
Piteå-Långnäs flygplats är en gammal flygbas från 60-talet som numera ägs av Piteå Kommun.
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Som en del i att utveckla förmågor att använda kortbana och identifiera alternativa start- och landningsplatser för eventuella framtida behov genomfördes flygningar med Jas 39 Gripen under två dagar med Piteå-Långnäs flygplats som en tillfällig reservbas.

Att på kort tid välja ut en plats, genomföra rekognosering och sedan använda denna plats är en del av spridningskoncept som flygvapnet övar för att öka den operativa effekten.

− Ett bevis att flygvapnet har stor flexibilitet. Vi kan landa var som helst, när som helst med kort förberedelse och med lyckat resultat, säger Anders Gustafsson divisionschef vid 212:e stridsflygdivisionen.

Den operativa effekten ökar med denna verksamhet och basförmågan utvecklas med spridningskonceptet att kunna använda andra alternativa platser än huvudbasen. En viktig del i ett nationellt försvar.

− Vi har nått våra övningsmålsättningar att verka från kortbana, säger Anders Gustafsson.

Piteå-Långnäs flygplats är en gammal flygbas från 60-talet, i dag ägs den av Piteå kommun. Innan det var möjligt att genomföra verksamheten har en rekognosering av flygplatsen genomförts för att bland annat kontrollera banans status och avtal har tecknats.

Att valet föll på denna plats vid detta tillfälle var att den var tillgänglig med kort varsel. Ett gott samarbete med berörda aktörer gjorde att kortbanan på flygplatsen kunde användas trots att det samtidigt pågick civil flygverksamhet.

Litet och mobilt

För att använda kortbanan på Piteå-Långnäs flygplats krävs bland annat flygtrafikledning. Därför genomfördes under ledning av taktikutveckling flygbasförband från Luftstridsskolan ett metodförsök att starta och landa flygplan i okontrollerad luft med rörlig flygtrafikledning, ATS/R. 

Bakgrunden är att Flygtaktisk stab har beställt av Luftfartsverket flygtrafiktjänster för ett rörligt baskoncept för att, när behov uppstår, snabbt komma på plats och kunna landa ner flygplan på alternativa start- och landningsplatser.

− Vi behöver inte så mycket utrustning för att kunna leda flygplanen på plats. Att jag som reservofficer vid F 21 får vara med om att skapa och utveckla en ny förmåga vid F 21 är fantastiskt stimulerande. Vi har fått ett mycket bra övningstillfälle är jättenöjda, säger flygledare Mikael Fältros.