”Alla är soldater”

Konsten att överleva utanför kontorsmiljön

Under två veckor har civilanställda vid F 21 och Skyddscentrum drillats i grundläggande soldatförmåga. Något som har gett blandade känslor bland de anställda.

Glad och lättad efter godkänd kompetensskjutning. Anna Sandberg, miljöhandläggare vid F 21, är en av de civilanställda deltagarna som genomfört utbildningen grundläggande soldatförmåga. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Markera! Instruktör Emelie Bylund kontrollerar träffbilden. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Duka och duka av. Två saker som har en annan betydelse på skjutbanan. Mattor som används vid liggande skjutning på skjutbanan ska tillbaka till målbodan. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Efter skjutning plockas alla tomhylsor upp. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Kurschef Jonas Blomberg går igenom vad deltagarna ska göra inför fältdygnet. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Innan fältdygnet ska eldposter utses. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Kurschef Jonas Blomberg. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Ekonomichef Lenita Lindfors fokuserar innan kompetensskjutningen. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Säkerhetsmaterieltekniker Katarina Zackari genomför noggrann vapenvård. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Under vapenvården diskuterade deltagarna vad de upplevt under GSF. Marie Nilsson Lundberg, som arbetar som arbetsmiljöhandläggare, visar några minnen i form av blåmärken. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Som civilanställd i Försvarsmakten är det som vilket jobb som helst. Nästan. Den största skillnaden mellan att exempelvis arbeta med ekonomi i Försvarsmakten jämfört med motsvarande i ett civilt företag är att du ingår i ett krigsförband och med det följer en krigsplacering. För att du ska kunna fullgöra dina uppgifter från djupaste fred till kris och krig har flottiljchefen beslutat att alla civilanställda som inte har någon militär utbildning ska gå utbildning i grundläggande soldatförmågor, GSF.

− I grund och botten är vi alla soldater. Syftet med utbildningen är att alla ska kunna försvara sig själv och sin grupperingsplats, säger kurschef Jonas Blomberg.

Under två veckor har civilanställda lärt sig hantera vapen, gjort täthetsprov med skyddsmask, sjukvård, tillpassat sin personliga materiel och genomfört ett fältdygn då de sovit i tält.

− Det har gått jättebra, eleverna har varit jätteduktiga. Jag är stolt och glad över deras inställning och det resultat som de presterat. De har gjort kompetensprov ”skjutövning med magsinbyte och målväxling” med AK 5 på tid som de lyckades väldigt bra med.

Han tycker att den största utmaningen har varit att hitta rätt nivå på utbildningen.

− Visst hade det varit bra med två veckor till för att befästa de nya kunskaperna och dessutom kunnat genomföra nya moment som exempelvis ett tillämpat sjukvårdsmoment.

Hos de civilanställda vid flottiljen och Skyddscentrum som gått utbildningen har känslorna varit blandade både inför och under utbildningen. Många har arbetat i Försvarsmakten i flera år men det är först nu allting har satts i ett sammanhang − vad som gör Försvarsmakten och våra uppgifter så speciella. Bland annat så lyfter flera av deltagarna aspekten av att de nu fått en ökad förståelse för andra personalkategorier, att de fått en inblick i soldatlivet och att de nu är en del i samma lag.

Överlag är de positiva till utbildningen trots att vädret inte visade sig från den allra bästa sidan med både regn och blåst, vilket påverkade både humöret och resultatet bland deltagarna.

− Jag tycker det har varit jätteroligt men det blir svårare att ta till sig nya kunskaper i min ålder. Vi har haft jättebra ledare som gett oss trygghet, säger säkerhetsmaterieltekniker Katarina Zackari som har möjlighet att gå i pension om några år.

− Det har varit nyttigt. Jag har fått en ökad förståelse för andra befattningar i Försvarsmakten. Detta är något som borde ingå i introduktionsutbildningen när man anställs, säger arbetsmiljöhandläggare Marie Nilsson Lundberg.

När kurschefen summerar utbildningen konstaterar han att det är bra att det läggs fokus på denna uppgift och att personalen får denna möjlighet.

− Det har gett en ökad militär förmåga till krigsförbanden, säger Jonas Blomberg.