Tre element - en bataljon

Västerbottensbataljonen behärskar Mark, Luft och Sjö

Att bevaka och skydda ett ansvarsområde på tretton procent av Sveriges yta, med endast tre procent av befolkningen ställer stora krav. Västerbottensbataljonen, med sin förmåga att verka på marken, i luften och på sjön är väl förberedd att möta dessa krav. Under en krigsförbandsövning i mitten av maj övade bataljonen alla dessa förmågor.

Västerbottensbataljonen är utrustad med stridsbåtar och kapabel att transportera trupp i skärgårdsmiljö, längs hela kustremsan samt att landstiga och ta öar med eget understöd. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Landstigningen genomförs och kompaniet börjar lösa sin uppgift på ön. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Strid bryter ut kort efter att kompaniet tagit sig i land. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Med eld och rörelse tvingade kompaniet motståndaren mot andra sidan ön Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Hemvärnssoldat tar sig upp för klipporna efter landstigningen Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Plutonen var under denna övning förstärkt av båtar och personal från Gränsjägarbataljonen och Ångermanlandsbataljonen. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Stefan Edvall, ansvarig för båttjänsten och sjösäkerhetsofficer vid Norrbottens regemente är positiv till hur väl samarbetet mellan trupp och båt har utvecklats under övningen. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
För Västerbottensbataljonen, vilket är ett kustnära förband är den marina förmågan en mycket viktig resurs. Främst för ytövervakning, men även för transport av storleken kompanier och ner till grupp. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Stridsbåt 90, ett vackert tillskott till skärgårdsidyllen. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Ett såkallat "crash-stop" görs för att snabbt sänka hastigheten inför exempelvis en landstigning. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Bataljonens spaningsflyg kan ses mellan trädtopparna. Det ger information om motståndaren samtidigt som den hindrar hans rörlighet. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Chefen för Västerbottensgruppen, major Stefan Janse är medveten om utmaningarna men även de förmågor bataljonen har. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Hunden är en viktig medlem och förmåga för bevakningsplutonen. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Bevakningsplutonen framrycker längs väg för att möta upp med insatsplutonen. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Major Johan Althén, övningsledare för en av de figurerade motståndarna från Arméns jägarbataljon är mycket positiv till övningsutbytet de har genomfört under flera år. "Vi och Västerbottensbataljonen får en jättebra växelverkan, där båda sidor får både agera och reagera på hur striden utfaller" Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten

Under tidig morgon kallar Sveriges största bataljon till krigsförbandsövning. Uppgiften är att mobilisera på flera olika platser inom det stora länet. Därefter ska bataljonens kompanier lösa en rad olika uppgifter runt om i det 55 000 kvadratkilometer stora ansvarsområdet.

Att först transportera sig och sedan bevaka ett så stort område med en infrastruktur och vägnät anpassat för tre procent av Sveriges befolkning, till största delen bosatt i kustområdet, kan på pappret tillsynes vara en nästintill omöjlig uppgift. Till förfogande har dock bataljonchefen dels ett antal välövade insats- och bevakningskompanier, dels en pluton som är specialiserad att möta hot från kemiska, nukleära och biologiska stridsmedel. Dessutom finns en flyggrupp med förmåga att genomföra spaning, agera ordonnans samt transportera viktig personal och materiel.

Komplex uppgift kräver flera olika förmågor

Chefen för Västerbottensgruppen, major Stefan Janse är medveten om utmaningarna men även de förmågor bataljonen har.
– Ytan och befolkningssituationen ställer stora krav på oss när vi ska finnas tillgängliga med kort beredskapstid. För att lösa detta har vi sju kompanier som kan verka antingen som hel bataljon, eller i kompani och autonoma plutoner för att lösa uppgifterna bevaka och skydda. Vi har även en TOLO-grupp som kan tanka och fylla upp våra fordon och enheter och en unik förmåga att möta kemiska, biologiska och nukleära hot med en CBRN-pluton, utbildad med hjälp av Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå.

Marin förmåga

Utöver dessa styrkor har bataljonen något som ger en extra dimension, förmåga att verka i marin miljö. Bataljonens båtpluton är utrustad med stridsbåtar och kapabel att transportera trupp i skärgårdsmiljö, men även längs hela kustremsan samt att landstiga och ta öar med eget understöd. Plutonen var under denna övning förstärkt av båtar och personal från Lapplandsjägargruppen och Västernorrlandsgruppen.

Löjtnant Stefan Edvall är ansvarig för båttjänsten och sjösäkerhetsofficer vid Norrbottens regemente. Han belyser betydelsen av att som hemvärnsförband kunna verka i marin miljö.
– I och med att vi är kustnära förband är den marina förmågan en mycket viktig resurs. Främst för ytövervakning, men även för transport av storleken kompanier och ner till grupp. Vi måste kunna transportera en pluton på en sväng och ge understöd med ytterligare båtar. Båtplutonerna är välutbildade och även om samarbetet med markförbanden är en stor utmaning, så har det fungerat bra under övningen. Jag är jättepositiv till hur väl det har utvecklats under dessa dagar.

Tre element i samverkan

Under övningen fick bataljonen möjlighet att genomföra ett större moment i skärgården utanför Umeå.

Underrättelser från egen personal och civila pekade på att motståndaren befann sig på en av öarna. Bataljonens uppgift blev att fastslå om det stämde och sedan ta och säkra ön.

Efter att motståndaren hade identifierats med hjälp av spaning syntes landstigningsbåtarna i full fart närma sig ön. Kompaniet landsteg med full kraft och striden bröt ut. Med hjälp av understöd från båtar och spaningsflyg som hindrade motståndarens rörlighet kunde kompaniet med hjälp av eld och rörelse tvinga motståndet till den bortre delen ön, där den gav upp och kunde avväpnas.

Hård drabbning som skapar bra erfarenheter

Vid sidan om denna uppgift kämpade ett annat av bataljonens kompanier mot en hård motståndare spelad av Arméns jägarbataljon. Med strider som varade mer eller mindre under hela dygnet ställdes dessa mot varandra i en tuff drabbning.

Major Johan Althén, övningsledare för jägarna förklarar övningens upplägg.
– Det här är ett övningsutbyte vi har genomfört under flera år. Det är jättebra träning för båda förbanden. Det är deras hemmaplan där de känner terrängen, vilket är utmanande för oss och där vi kan öva helt utifrån de konsekvenser som uppstår. Hela övningen är helt tillämpad, vilket betyder att vi har en uppgift att lösa och om vi blir upptäckta måste vi svara på det. Vi och Västerbottensbataljonen får en jättebra växelverkan, där båda sidorna får både agera och reagera på hur striden utfaller. Hemvärnsbataljonen svarade snabbt och bra och båda sidor fick en riktigt bra prövning och övning.

Krigsförbandsövningen visar tydligt att bataljonens förmågor tillsammans tacklar den komplexa uppgiften som ställs. Mark, luft och sjö, tre element som Västerbottensbataljonen behärskar.