Taktiska lufttransporter

TP 84 Hercules

– Det går vid sidan av masten där, inga problem. Vi kommer passera den högra.
– Bra!
Granskog, röda stugor och små sjöar forsar fram under flygplanet. En radiomast vid sidan av det. Navigatören Conny instruerar löpande piloten Erik om hur den kommande terrängen under fraktflygplanet TP 84 Hercules från Skaraborgs flygflottilj F 7 ser ut.

TP 84 Hercules startar på Råda flygbas. Foto: Per Forsberg/Försvarsmakten
Inflygning mot flygbasen Råda utanför Lidköping. Foto: Per Forsberg/Försvarsmakten
Full koncentration under flygningen. Foto: Per Forsberg/Försvarsmakten
Idag blir det fullt i TP 84 Hercules. Efter den fullastade paletten ska även ett stort bilsläp in i lastutrymmet. Foto: Per Forsberg/Försvarsmakten
Lastmästarna förbereder dagens uppdrag. Foto: Per Forsberg/Försvarsmakten
Från bubblan ovanpå flygplanet har man 360 graders sikt. Här står en besättningsmedlem och spanar under den taktiska flygningen. Foto: Per Forsberg/Försvarsmakten
Inne i övningsområdet gäller det att flyga på låg höjd. På så sätt minskar man risken att bli upptäckt och dra på sig fientlig eld. Foto: Per Forsberg/Försvarsmakten

Det är tredje dagen på Flygvapenövning 18 och besättningen har fått order om att flyga in materiel till en flygbas inne i övningsområdet. Med taktisk flygning. Det innebär att de flyger lågt för att minska synbarheten och därmed också undvika fientlig eld. Ändå genomförs ofta flygningar på ännu lägre höjder än denna. Viss marginal finns beroende av väderlek och årstid, för även om den beordrade transporten ingår i övningen så är själva flygningen skarp. Flygsäkerheten går före allt annat och den flygande personalen följer samma regler oavsett om transporten är övad eller skarp.

Under övningen har de ständig beredskap för nya uppdrag. Denna dag instruerades besättningen om flygningen klockan halv sex på morgonen. Erik tycker också att det är den största utmaningen med övningen.

– Det är ovissheten om när saker ska hända. Det finns ingen framförhållning, det kan ringa när som helst.

Transportflyget på Skaraborgs flygflottilj gör normalt allt ifrån persontransporter, fällning av utrustning eller fallskärmsjägare till transporter av fordon och materiel. Under denna övning är det de två sistnämnda kategorierna som fraktas. En TP 84 kan lasta cirka 20 ton. Tre besättningar och två flygplan ingår i övningen.  

De stora däcken under flygplanet möter asfalten mjukt på basen som var målet för dagens frakt. Materielen lastas ur flygplanet. Det är viktigt att i- och urlastning går snabbt. För på marken är de ännu mer sårbara än i luften säger Bo, som arbetar som lastmästare.

– Vi är säkrast i luften. Allt ska vara klart så vi bara kan lasta och lyfta.

Ännu återstår några dagar av Flygvapenövning 18. Och ännu återstår en ovisshet för besättningarna om när nästa transport kommer att behövas.