Stor uppslutning vid veterandagen

Veterandagen den 29 maj är från och med 2018 allmän flaggdag och inleddes med att flaggorna hissades 08.00 vid Sjöhistoriska Museet på Djurgården.

Svenska veteraner hedrades vid Sjöhistoriska museet. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Svenska veteraner hedrades vid Sjöhistoriska museet. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Svenska veteraner hedrades vid Sjöhistoriska museet. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Veterandagen innehöll förutom ceremoni också en utställning, överflygning av Jas 39 Gripen, fallskärmshoppning utfört av Idrottsveteranerna, tal av bland annat försvarsminister Peter Hultqvist, försvarsutskottets ordförande Allan Widman överbefälhavare Micael Bydén och personaldirektör Klas Eksell.

Kungen delade ut medaljer till förtjänta medaljörer. Medaljerna som delades ut var för sårade i strid och förtjänstmedaljer med och utan svärd. Kvällen avslutades med konsert av Försvarsmusiken i form av Livgardets Dragonmusikkår samt Fältartisterna.

Veterandagen föregicks av ett utskick till utlandsveteraner bestående av en folder och ett följebrev med tack undertecknat överbefälhavaren. Utskicket syftade till att ge alla de kvinnor och män som bidragit till fred och säkerhet i världen erkänsla. Utskicket sändes till 54 158 nu levande utlandsveteraner bosatta i Sverige, 3 328 kvinnor och 50 830 män. Den äldsta kvinnan är 95 år och veteran från Rafah Unef 1 och den äldste mannen 103 år och veteran från Palestina Untso. Totalt har över 70 000 kvinnor och män tjänstgjort vid svenska utlandsinsatser.

— Vi vill framföra vårt varma tack till alla deltagande veteraner och anhöriga. Dagen var värdig och inramad av svensk högsommar. Nytt i år var att vi även sände ceremonin via en webbsändning vilket ger fler möjlighet att delta och se evenemanget, säger överste Torbjörn Larsson, chef för Försvarsmaktens Veterancentrum.

Medaljörer

Överstelöjtnant Per-Olof Nordin, Solna. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten
Kapten Olof Glans, Skärblacka. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten
Vice korpral Jonas Schmidt, Malmö. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten
Menige John Jutback, Göteborg. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten
Major Fredrik Andersson, Arvidsjaur. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten
Seregant Erik Holst Norgren, Lund. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten
Sergeant Emil Bukowiecki, Malmö. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten
Sergeant Anders Schääf, Myggenäs. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten
Nils Olsson, Boden. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten
Löjtnant Ulf Forsberg, Boden. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten
Tom Wikström, Falun. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten