Övningspass för helikoptrar

Åh ta i, åh lyft, åh släpp ner! Så gör vi om det igen innan vi tankar ny energi. Det är ett vanligt övningspass för Försvarsmaktens helikoptrar som deltagit i de tre stora övningar som avslutas den här veckan, FVÖ 18, Våreld och Swenex.

En ytbärgare vinschas först ned från helikopter 14 för att stötta en alvarligt sjuk sjöman som sedan vinschas upp i helikoptern för transport mot närmaste sjukhus. Foto: 3.helikopterskvadronen/Försvarsmakten
Soldaterna är stridsberedda direkt när de hoppar ur och ger klartecken till helikoptrarna att de kan lyfta igen. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Med soldater i kabinen och last hängande under helikoptrarna lyfts delar av 2:a brigaden in till stridsområdet. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Flygbasjägare på väg att hämta hem en nödställd pilot i Försvarsmaktens nya undsättningsresurs, helikopter 14. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

Totalt har ett tjugotal helikoptrar deltagit och de huvudsakliga uppgifterna har varit olika former av transporter eller spaning med olika typer av sensorer. Förmågan att täcka stora områden snabbt är viktig för båda uppgifterna och för transporter gäller också att helikoptrar har möjlighet att leverera trupp och materiel till områden som annars kan vara svåra att nå. Antingen på grund av otillgänglighet eller hot från fiendestyrkor.

Ett sådant moment under Våreld var att med sex helikoptrar få fram flera hundra soldater ur 2:a brigaden och ett par tons last, bland annat fordon och granatkastare med ammunition, så nära fiendens linje som möjligt. Det sätter också logistikkedjan på prov för Helikopterflottiljen för det gäller att tanka helikoptrarna på så kort tid som möjligt under uppdraget.

För att kunna ha flera baser igång samtidigt har Helikopterflottiljen två flygbaskompanier. Ett av dem stöttar tredje skvadronen som med sina sjöoperativa helikoptrar grupperat vid kusten för att stödja marinens verksamhet. Där handlar det mest om yt- eller undervattensövervakning, men också om transporter. Reservdelar, förnödenheter och annat kan snabbt flygas ut till ett fartyg och sänkas ner på däck utan att helikoptern behöver landa. Ännu viktigare är kanske att allvarligt sjuka eller skadade personer som inte kan få vård ombord kan flygas in till lämpligt sjukhus. Flera sådana moment var inplanerade under övningen Swenex.

Inte lika spektakulärt som helikoptrar, men ack så viktigt är hur verksamheten leds. Flygtaktisk chef bestämmer hur helikopterresurserna ska användas, men han avdelar också helikopterresurser som ska stödja de marin- och armétaktiska cheferna. Från alla tre kommer regelbundet ordrar och planeringsuppgifter. De ska sedan ligga till grund för ordrar som tas fram av staber på olika nivåer inom krigsförbandet Helikopterflottiljen. Olika rapporter skickas sedan samma väg tillbaka. Lägg till att det mesta är hemligt och måste behandlas därefter.

Allt detta sammantaget har ett enda syfte. Att ge ett förmågelyft åt hela Försvarsmakten.