En viktig information för framtiden

När grindarna till Norrbottens flygflottilj, F 21, öppnades upp för närmare 1 300 gymnasieelever tidigare i veckan så var det med framtiden i fokus. För många av besökarna, som alla läser sitt andra år på gymnasiet, väntar nämligen inom kort ett viktigt besked. I slutet av maj ska de få veta om de blivit kallade till mönstring eller inte. Ett besked, som i och med att värnplikten nu återinförs, för vissa kan komma att innebära både skyldigheter och oväntade möjligheter.

Vid olika stationer har eleverna under veckan erbjudits möjlighet att klämma och känna på soldaternas utrustning. Målet har varit att ge eleverna insikt i vad som väntar dem som väljer en framtid inom Försvarsmakten. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten
Utöver stationssystem och samtal har eleverna också bjudits på lunch och flyguppvisning där både Jas 39 Gripen och Helikopter 14 medverkat. Ett inslag under dagarna som i strålande solsken uppskattats av många. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten
Under veckan har totalt 1 300 gymnasieelever i omgångar besökt Norrbottens flygflottilj, F 21, för att få lära sig mer om plikten och Försvarsmakten som framtida arbetsgivare. Information som länge efterfrågats av både skolor och elever. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten
I en av hangarerna fanns under veckan också representanter från Luftstridsskolan, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Försvaret materielverk och organisationen Flygvapenfrivilliga representerade. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten
På plats under onsdagen fanns även gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, som under förmiddagen gick runt och pratade med såväl personal som elever. “Det är ju nygammalt att vi har plikt i Sverige och att ungdomar i vissa fall faktiskt är skyldiga att delta i militär verksamhet. Då är de viktigt att de också känner till vad de kan göra här”, sa ministern som inför media betonade vikten och betydelsen av initiativ som skolornas dagar. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten

Allas ögon är vidöppna. Från instruktörens plastflaska i handen sprutar syntetiskt blod ner mot marken. En soldat som just blivit “skjuten” i benet ligger omringad av nyfikna gymnasieelever på gräsmattan. Koncentrerat följer den unga publiken hur sjukvårdspersonalen ur 33:e flygbaskompaniet snabbt och metodiskt agerar för att få ett stopp på den kraftiga, men påhittade, blödningen.

Förevisningen är en del av skolornas dagar och har under veckan utgjort en av många stationer där cirka 1 300 gymnasieelever från fem kommuner i Norrbottens län kunnat blicka in i soldaternas vardag. Med mönstringsunderlaget nyligen inskickat, och en potentiell mönstring runt hörnet, har målet med dagarna varit att informera skolungdomarna om vad den återinförda plikten faktiskt innebär. Något som både skolor och elever länge efterfrågat.

— Medvetenheten bland unga har minskat under flera år och av dem som ska mönstra nu är det väldigt få som har koll på vad en karriär i Försvarsmakten faktiskt kan innebära. Vi vill visa att Försvarsmakten är mer än bara en grönklädd man med vapen som springer i skogen och att det faktiskt finns någonting för alla, säger Ulla-Britt Kankaaranta, rekryteringskoordinator vid A 9 i Boden.

Tillsammans med Norrbottens regemente, I 19, och Artilleriregementet, A 9, har F 21 och Helikopterflottiljen under tre dagar genomfört flyguppvisningar, samtal och materielförevisningar för att försöka ge eleverna en bättre bild av Försvarsmakten och dess olika spännande verksamhetsområden. Kunskap de är tänkta att kunna bära med sig när de så småningom blir kallade till mönstring eller börjar fundera på yrkeslivet efter studenten.

— Det är kul och intressant att se allt som finns här, säger en matematikintresserad Wilhelm från Luleå gymnasieskola som nyfiket tittar på utrustningen och fordonen som presenteras vid I 19 och A 9:s monter.

En skyldighet få får möjlighet att genomföra

Av alla dem som i år varit skyldiga att lämna uppgifter om sig själva till mönstringsunderlaget är det dock bara en bråkdel som faktiskt kommer att kallas till mönstring. Totalt räknar Försvarsmakten med att utbilda cirka 4 000 unga män och kvinnor under 2018. Något som i praktiken innebär att plikten blir en skyldighet få får möjlighet att genomföra.

Har man inte blivit kallad till mönstring men ändå är intresserad av en möjlig karriär inom Försvarsmakten går det också alltid att söka grundutbildningen frivilligt. Oavsett om man skrivits in på en befattning genom mönstring eller efter att ha sökt på egen hand genomför alla grundutbildning från och med den 1 januari i år på lika villkor. Något som innebär att alla efter avslutad utbildning också har samma möjligheter till fortsatt karriär som soldat, sjöman eller officer inom Försvarsmakten.