Ytterligare en byggsten i försvaret av Gotland

I höstas togs beslut om att stridsgruppen på Gotland skulle utökas med insats- och bevakningspersonal. Efter den första rekryteringsomgången har nu personalen utbildats och är på plats ön.

Gotland
Gotland
Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

Gotland pekas ut som ett strategisk viktigt område i det säkerhetspolitiska inriktningsbeslutet för 2016-2020 och sedan dess har flera viktiga steg tagits för att stärka försvaret på Gotland. Stridsgrupp Gotland har funnits på plats på ön sedan halvårsskiftet 2017 och vid årsskiftet började Gotlands regemente (P 18) upprättas igen.

I början på förra året tog regeringen beslut om att stridsgruppens förmåga skulle utökas med luftvärnskanonvagnar. I höstas såg Högkvarteret behov av att ytterligare utöka förmågan att bevaka Försvarsmaktens verksamhet på Gotland. Skaraborgs regemente, dit stridsgruppen ännu hör organisatoriskt, fick uppgiften att rekrytera och utbilda en bevakningspluton.

– Det känns bra att vara först ut på banan, att få vara med och bygga nytt, säger Rickard Starck som är en av soldaterna i den första utbildningsomgången.

Befattningsutbildning

Under fem veckor har han tillsammans med de övriga i gruppen varit i Skövde för kompletterande utbildning. Alla som rekryterats har sedan tidigare militär utbildning och nu har de genomfört specifik utbildning för insats- och bevakningsuppgifterna.

– De har bland annat utbildats i vapentjänst, fordonstjänst, närkamp, sambandstjänst, skyddsvakt och stridsteknik för IBSS, insatsberedd skyddsstyrka. Utbildningen har gett soldaterna grundlagda färdigheter. Nu kommer en fortsatt lokal befattningsutbildning ta vid på Gotland där de skall befästa sina kunskaper i rätt miljö, säger Daniel Martell från stridsgruppen som är med och utbildar den nya personalen.

Arbetsuppgifter

Flera av soldaterna har redan bekantat sig med området på Gotland som från och med nu är deras arbetsplats. De beskriver det som "pionjäranda". Allting är på väg att byggas upp och helt nyligen sattes spaden i jorden för det som ska bli deras permanenta objekt att bevaka. 

En av de stora skillnaderna mellan de här soldaterna och personalen som sedan tidigare finns på plats på Tofta är hur de tjänstgör. Stridsgruppen består av stabspersonal, ett mekaniserat skyttekompani och stab- och trossdelar. De övar för att kunna lösa krigsuppgifter och har beredskap för att kunna rycka in om det skulle behövas. De som nu utbildas för att ingå i bevakningsstyrkan är alltid insatta och skyddar verksamheten i såväl krig som fred, dygnet runt, varje dag.

– Vi gör alla en insats, vi som har valt att arbeta i Försvarsmakten. Men att arbeta i insats- och bevakningsstyrkan passar mig personligen bra både med tider och med arbetsuppgifter, säger Rickard.

Den här gruppen är nu tillbaka på Gotland och redo att börja arbeta. Redan om några veckor kommer nästa utbildningsomgång starta.

– Vi rekryterar och utbildar ett par grupper till nu under våren. Successivt kommer de ta över bevakningsarbetet så att övrig personal kan återgå till det som är deras huvuduppgift, att öva och träna väpnad strid, avslutar Daniel Martell.