"Välkommen till Viking 18"

Alla deltagare är inregistrerade och klara att ta sig an övningen Viking 18. På nio platser i sex länder kommer cirka 2 500 personer samarbeta och göra sitt yttersta för att hantera en internationell kris. Lärandet står i fokus och miljön för detta är unik.

Förberedelsetiden tar slut på onsdag då scenariot sätter ingång. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Generalmajor Anders Brännström är övningsledare på Viking 18 Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Samverkan och ett bra samarbete mellan deltagarna är avgörande för att lyckas under övningen. Foto: Lenny Ericson/Försvarsmakten

­— Sverige har arrangerat Viking sedan 1999 och fokus för övningen ligger på samarbete mellan aktörer inom fredsbevarande och internationell krishantering på stabsnivå. I övningen medverkar förutom militär ett 80-tal organisationer såsom FN, Nato, EU, polisen, tullen och kriminalvården, säger generalmajor Anders Brännström som är övningsledare för Viking 18

Detta är en unik möjlighet för civila organisationer och Försvarsmakten att samöva på att hantera fredsbevarande operationer. Övningen bygger på ett realistiskt scenario som kan uppstå vid internationella freds- och konflikthanteringsinsatser. Sedan starten 1999 har scenariot byggts på efter hand med aktuella inslag vart efter omvärlden förändrats. Viking utspelar sig i det fiktiva konflikthärjade landet Bogaland. Deltagarna kommer att få öva på freds- och krishantering på land, till sjöss och i luften samtidigt som organiserad brottslighet breder ut sig och skydd av civila tar en central roll. Viking 18 är en datorstödd övning där händelsemomenten kommuniceras via datanätverk. En spelad mediabevakning med en egen nyhetskanal och en tidning kommer ut varje dag. Detta är en viktig del för att förstärka realismen i övningen.

Övningen leds från Ledningsregementet i Enköping men deltagare finns även på plats i Karlskrona, Kungsängen och Uppsala där sjö- land- och flyghögkvarter upprättats. Internationellt kommer deltagare finnas i Brasilien, Bulgarien, Finland, Irland och Serbien.

­— Försvarsmakten arrangerar övningen tillsammans med Folke Bernadotteakademien (FBA). FBA är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling med vana att hantera internationella konflikter där civil, militär och polisiär personal verkar tillsammans. Försvarsmakten ansvarar för de militära delarna medan FBA ansvarar för samordning av de civila delarna som innefattar både myndigheter, organisationer och internationella samarbetsorgan, säger Anders Brännström

I krissituationer krävs ett stort mått av samarbete och målet med övningen är att utbilda och samträna de aktörer som ingår i en internationell freds- och krishanteringsinsats. Särskild vikt kommer att läggas på ledarskap, genusperspektiv och skydd av civila.

— Du kommer alltid vara framgångsrik i en operation med ett brett kontaktnät vilket gör integreringen mellan alla deltagare extra viktigt, säger Anders, han vet med sin erfarenhet från nationella och internationella insatser.

Deltagarna har blivit välkomnade, nu följer ett antal dagar med högt tempo och förhoppningsvis många nya kontakter och lärdomar.