Uppdrag: rädda Bogaland

Övningen Viking 18 fortsätter och deltagarna arbetar intensivt med att minska de spänningar som uppstått i det fiktiva landet Bogaland. Övningen tar ett helhetsperspektiv med fokus på samarbete mellan aktörer inom fredsbevarande operationer och internationell krishantering.

Viking 18
Viking 18
Viking 18 har 2 500 deltagare i sex olika länder. 61 olika nationer och 80 olika organisationer gör detta till en av världens största ledningsträningsövning. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Viking 18, Olof Katrin
Olof Katrin har både varit med och planerat övningen Viking 18 och är nu med och genomför den. Foto: Lenny Ericson/Försvarsmakten
Viking 18
I Sverige pågår Viking på flera olika ställen, Enköping, Kungsängen, Karlskrona och Uppsala. Foto: Lenny Ericson/Försvarsmakten
Viking 18
Geografin i scenariot. Foto: Försvarsmakten

Landet Bogaland har använts i övningen sedan starten 1999 har ungefär samma geografiska gränser som Mellansverige inklusive Gotland. Bogaland är konflikthärjat sedan självständigheten på 1960-talet men rikt på naturtillgångar. Ekonomiska bakslag har gjort att missnöjet har ökat bland befolkningen med flera svåra konflikter som följd. Efter inbördeskriget 1999 så delades landet i två delar, Kasuria och Mida.

Fortfarande finns spänningar kvar mellan olika grupperingarna. En ljusning är den vapenvila som undertecknades i juni 2017. Vapenvilan har följts av ett fredsavtal i december med en politisk väg framåt. I februari försämras säkerhetsläget i Mida och i april bryter oroligheter ut på Gotland. Bogaland har stora problem med narkotikasmuggling och flertalet piratattacker har ägt rum.

— De aktörer som ska lösa problemen bland annat, en Nato-ledd koalition med sjö- luft- och landstridskrafter kallad BFOR, FN, EU, polis och ett flertal internationella organisationer, säger Olof Katrin övningsledare under förberedelsestadiet och stabschef under övningen.

Bogaland Force, BFOR har svårt att få acceptans för operationen som nu fiktivt pågått i sex månader. Stort fokus läggs på att få fram budskapet att BFOR är på plats för att minska spänningarna. Hela tiden matas deltagarna med nya förutsättningar och mycket tid läggs på att samordna olika aktiviteter.

— Viking 18 har ett helhetsperspektiv och det blir svårt att lyckas med uppgiften utan att koordinera och samordna med övriga inblandade aktörer. Speciellt fokus ligger på ledarskap, gender och skydd av civila, fortsätter Olof Katrin.

Ett stort arbete har lagts på att göra övningen så realistisk som möjligt. Genom att blanda erfarenheter från verkliga insatser med nya typer av hotbilder får man ett mycket realistiskt spelupplägg.

— Målet med övningen är att skapa förståelse så att deltagarna kan hantera en kris eller genomföra en fredsinsats på bästa sätt. Det är många yrkesgrupper och nationaliteter som ska förhålla sig till varandra och genom en ökad acceptans för varandras roller så kommer det bli enklare att i framtiden genomföra en fredsinsats. Chansen är stor att deltagarna kommer att träffas någonstans ute i världen i en skarp konflikt. Om vi då genom viking-övningen kan skapa förtroende och förståelse mellan de deltagande länderna så har vi kommit långt, säger Olof.

Några dagar till fortsätter övningen och på torsdag den 26 april får äntligen deltagarna pusta ut, förhoppningsvis med många nya lärdomar och kontakter att använda i sina framtida yrkesroller.