Så upplevde Malistyrkan attacken mot FN-campen i Timbuktu

Som tidigare meddelats attackerades under lördagseftermiddagen den integrerade FN-campen utanför Timbuktu i Mali. Campen, som också kallas den integrerade supercampen, ligger vid Timbuktus flygplats, några kilometer söder om staden. Det svenska underrättelseförbandet, Mali 07 har sin egen camp, camp Nobel, inom supercampens område.

Övriga delar av campen utnyttjas av FN-insatsen Minusmas sektor väst, för såväl staben för sektor väst, som de FN-kontingenter från bland andra Tchad, Niger och Burkina Faso, som lyder under sektorchefen.

Det svenska underrättelseförbandet, Mali 07, lyder inte under sektor väst, utan leds av Minusmas militära stab i huvudstaden Bamako.

När attacken inleddes uppfattade Malistyrkan flera explosioner och vidtog omedelbart och per automatik de åtgärder som tränats sedan tidigare. Attacken i sig var en komplex attack som utfördes med indirekt eld, skottlossning och självmordsbombare. Den bedöms ha varit riktad mot den internationella FN-campen och flygplatsen.

Så snabbt som möjligt började styrkan räkna in sin personal och kom under kvällen fram till att all svensk militär personal var inräknade och ingen var skadad.

—Jag var på gymmet och låg på brottarmattan för att förberedde ett brottningspass jag skulle hålla i. Precis när jag tog fram dagens träningsprogram, såg jag en kollega slänga sig på marken och ropa ”skydd”. Då insåg jag snabbt att jag också borde göra det och att det var på riktigt. Jag såg det på hans ansiktsuttryck och det fokus han hade i sina ögon, säger officeren Christoffer.

Efter ett flertal explosioner och skottlossningar blev det tyst inpå kvällen. Styrkan höll beredskapen uppe och personalen hjälptes åt att ta hand om varandra. De såg till att alla hade mat och vatten samt mådde under omständigheterna bra.

— På kvällen hjälpte jag till genom att stå post för att underlätta för mina kollegor att få vila och återhämta. Idag har min grupp genomfört en AAR (after action review) där varje gruppmedlem redovisar sin bild och uppfattning av händelsen. Där tillåts man sätta ord på känslor och sammanhang och i och med det även kunna dela ens egna upplevelser med andra, säger soldaten Carl.

Förutom att bevaka och skydda den egna campen pågår ett arbete för att ta fram mer information om läget. De olika nationerna på FN-campen hjälps nu åt att lägga ihop de olika delarna till ett pussel.

Nu fortsätter Malistyrkan att vara försvarsberedd samtidigt som man återhämtar. Personalen kan vila, äta mat och ringa sina anhöriga.