"Påminner oss om allvaret i det vi gör"

Vid lördagens attack mot FN-campen i Timbuktu stupade en FN-soldat från Burkina Faso och ett tiotal FN-soldater skadades. Den omkomne och två av de skadade flögs på tisdagen den 17 april från Timbuktu till Bamako. Transporten genomfördes av det svenska flygtransportförbandet (FM 02), som sedan lördagseftermiddagen stått i beredskap att stödja Minusma med de transportflygbehov som uppstått efter den omfattande attacken.

Uppställning medan kistan med en stupad Minusma-kollega lastas av i Bamako. Foto: Jenny Kardell Sjöö/Försvarsmakten
En sårad FN-soldat som ska flygas vidare till kvalificerad vård tas ombord på flygplanet i Timbuktu. Foto: Anders Sundén/Försvarsmakten

— Detta är en viktig del av vårt uppdrag, att säkerställa att den stupade får komma hem till sina sörjande anhöriga. Det är djupt tragiskt och det påminner oss om allvaret i det vi gör, säger överstelöjtnant Malin Persson, förbandschef för FM 02.

Normalt flygs inte avlidna och skadade i samma transport. Denna norm gäller såväl nationellt i Sverige som inom FN. Vid detta tillfälle beslutade FN att behovet av att genomföra såväl Medevac
(medicinsk evakuering av skadade) som transport av avliden var stort.

Flygplanets lastutrymme delades av så att de skadade patienterna befann sig i en separat del tillsammans med sina medföljande samt FM 02:s sjuksköterska Anders Sundén.

— Min roll var att vara länken mellan besättningen, flygsäkringsstyrkan och de skadade med deras medföljande. Det blir en trygghet för besättning och flygsäkringsstyrkan, då kan de koncentrera sig på sitt arbete. Vi visste inte i förväg vad det var för typ av skador vi skulle mötas av. Det var först när de skadade kom ombord som vi såg att det inte behövdes något medicinskt omhändertagande under flygningen, säger Anders Sundén.

När kistan bars ombord stod kollegor till den stupade soldaten från Burkina Faso uppställda utanför flygplanet. Även chefen för Minusmas sektor väst, den svenska brigadgeneralen Stefan Andersson, deltog i uppställningen.

På Bamakos flygplats genomförde FM 02:s besättning och flygsäkringsstyrka en uppställning utanför flygplanet medan kistan bars ut. FM 02 har även tidigare genomfört transporter av kistor med stupade FN-kollegor. Befälhavare William Fransson berättar:

— Tyvärr är det andra gången under min tid här i Mali som vi genomför transport av en avliden kollega. Vi i besättningen gör allt vi kan för att transporten ska bli så värdig och respektfull som möjligt. Trots att verkligheten och allvaret kommer så nära är det viktigt att inte låta sig påverkas eftersom uppdraget inte är slutfört förrän vi landat säkert i Bamako. Först då kan man tillåta sig en stunds eftertanke och även låta känslorna landa in.