Myndigheter i samverkan mot terrorism

Polisen, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten genomför denna vecka en gemensam övning mot terrorism.

Övningen genomförs i Stockholmsområdet och är en del av den ramöverenskommelse om Försvarsmaktens stöd till Polisen vid terrorbekämpning som ingicks mellan myndigheterna 2015.

Övningen är årligen återkommande och syftar främst till att öva samordning mellan myndigheterna.

Bakgrunden till övningen är den lag från 2006 som, efter beslut av regeringen, gör det möjligt för Polismyndigheten att begära stöd av Försvarsmakten vid bekämpning av terrorism.

Försvarsmakten stöder Polismyndighetens genomförande av övningen med bland annat ett mindre antal helikoptrar.