Exceptionell uppgång för Försvarsmaktens förtroende

Förtroendet för Försvarsmakten ökar kraftigt. Det visar en ny undersökning från Som-institutet vid Göteborgs universitet. Inte sedan 1993 har Försvarsmakten haft lika höga siffror som nu.

Den 24 september 2017 kl 11-16 genomfördes Försvarsdagen på Gärdet i Stockholm. Uppskattningsvis besöktes evenemanget av 80 000 personer. Uppvisningar genomfördes under hela dagen och det fanns ett stort utställningsområde med representanter från samtliga försvarsgrenar inklusive hemvärnet, samt frivilliga försvarsorganisationer, andra myndigheter och samarbetsorganisationer. På plats fanns även ÖB Micael Bydén och en hel del internationella gäster.
Den 24 september 2017 kl 11-16 genomfördes Försvarsdagen på Gärdet i Stockholm. Uppskattningsvis besöktes evenemanget av 80 000 personer. Uppvisningar genomfördes under hela dagen och det fanns ett stort utställningsområde med representanter från samtliga försvarsgrenar inklusive hemvärnet, samt frivilliga försvarsorganisationer, andra myndigheter och samarbetsorganisationer. På plats fanns även ÖB Micael Bydén och en hel del internationella gäster.
Förtroendet för Försvarsmakten ökar enligt en undersökning från Som-institutet. Bilden är från Försvarsdagen på Gärdet 2017 där allmänheten bjöds in att del av Försvarsmaktens verksamhet. Foto: Försvarsmakten

​— Det är en exceptionell uppgång som saknar motsvarighet bland andra myndigheter, säger Karl Ydén, universitetslektor vid Chalmers.

Han menar att förklaringen står att finna i den stora Auroraövningen i höstas och den mediala exponering som följde. Alla partier vill i dag satsa på Försvarsmakten och Sveriges säkerhetpolitiska läge debatteras mer än tidigare. Att värnplikten åter tagits i bruk kan också spela en viss roll, tror han.

​​— Resultatet är en kvittens på det fina arbete som våra medarbetare och frivilliga levererar och som jag tar del varje dag, dygnet. Det är glädjande siffror som visar att vi är på rätt väg och inspirerar till fortsatta ansträngningar, säger ÖB Micael Bydén.

Samtliga partiers sympatisörer har fått ett ökat förtroende för Försvarsmakten. Högst är förtroendet hos Socialdemokraterna följt av Miljöpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern. Lägst är förtroendet hos Sverigedemokraternas väljargrupper, även om förtroendet ökar brant även här.

Gemensamt för alla partier är att deras sympatisörer vill ha en stark försvarsmakt. Den nationella Som-undersökningen från Göteborgs universitet görs varje år och mäter bland annat förtroendet hos myndigheter, medier och organisationer.