Erfarenheter från unikt samarbete i FN

2016 tog Norge initiativet till ett multinationellt rotationskoncept avseende flygtransportförmåga till stöd för den FN-ledda insatsen Minusma i Mali. Sverige, Danmark, Belgien och Portugal skrev på, och hittills har Norge, Portugal och Danmark genomfört sina första rotationer. Sverige, genom förbandet FM 02, leder för närvarande flyginsatsen fram till mitten på maj då Belgien tar över.

Transportflyg är viktigt för FN i Mali, ett land med bristfällig infrastruktur. Foto: Josef Björnetun/Försvarsmakten
Deltagare vid seminariet: Ann-Charlotte Lyman (svenska FN-representationen), överstelöjtnant Main Persson (chef för det svenska flygbidraget FM 02), överstelöjtnant Rune Stutvig (chef för det norska flygbidraget), överstelöjtnant Hans Martin Steiro (chef för det norska flygbidraget), Mette Birkelund O’Connor (norska FN-representationen). Foto: Svenska FN-representationen

Transportflyg är ett viktigt verktyg för FN för att uppfylla sitt mandat i Mali. Mali är ett stort land, cirka tre gånger så stort som Sverige, med bristfällig infrastruktur och ett mycket instabilt säkerhetsläge. De transporter som kan ta veckor att genomföra på land kan ett transportflygplan lösa på några timmar.

Förutom att man bidrar med en mycket efterfrågad transportflygförmåga, så har samarbetet visat sig vara kostnadseffektivt. Det erbjuder dessutom förutsägbarhet åt såväl FN som åt de truppbidragande länderna. För att lära sig av varandras erfarenheter och för att undersöka möjligheten att skapa synergieffekter gentemot andra resurser och förmågor anordnade Norge och Sverige i förra veckan ett seminarium på Sveriges FN-representation i New York.

Ett 30-tal deltog i seminariet. Förutom deltagare från de bidragande länderna var det flera andra som visade stort intresse för det unika samarbetet. Chefen för det svenska flygbidraget, överstelöjtnant Malin Persson, var en av deltagarna, och hon talade om de erfarenheter som Sverige har dragit av sitt deltagande.

— Det var mycket givande diskussioner. Kanske är detta framtiden för kommande FN-insatser? Ett fåtal länder som inte bara säkerställer att de blir avlösta i insatsområdet men som också delar erfarenheter med varandra, både under planering och genomförande. Genom att arbeta så här så säkerställer vi långsiktighet åt FN rörande en mycket efterfrågad förmåga, berättar Malin Persson.