Malistyrkans stöd till Unpol

Malistyrkans militärpoliser stöttade Unpols utbildning i brottsplatsundersökning. Maliska gendarmeriet och nationalgardet förbättrade sina förmågor att säkra bevisning som första polis på en brottsplats.

Malistyrkans militärpolis stödjer Unpol i utbildning av de maliska gendarmeriet och nationalgardet i brottsplatsundersökning. Foto: Försvarsmakten
Militärpolisen Patrik i samtal med senegalesiska kollegan Aly. Aly är instruktör för Unpol. Foto: Försvarsmakten
Svenska militärpolisen stödjer Unpol i sin utbildning av maliska gendarmeriet och nationalgardet i brottsundersökning. Foto: Försvarsmakten
Malistyrkans militärpolis stödjer Unpol i utbildning av de maliska gendarmeriet och nationalgardet i brottsplatsundersökning. Foto: Försvarsmakten

— Inom ramen för att stödja polisförmågan har militärpolisen försett Unpol med utredningsutrustning för att kunna förevisa på den materiel som används skarpt, säger malistyrkans militärpolis Patrik.

Den multidimensionella insatsen i Mali, Minusma, består av civila, militära och polisiära pelare. Alla arbetar gemensamt i stödet till den maliska regeringen och dess implementering av fredsavtalet.

— Vi var med och stöttade i Unpols pilotprojekt av brottsplatsundersökning. Vi har olika förutsättningar till att bedriva brottsplatsundersökningar. Men vi – FN – gör det här tillsammans för att stödja de rättsvårdande myndigheterna. Unpol leder och vi stödjer med bland annat utrustning för att förbättra gendarmeriets och nationalgardets förmåga till att kunna genomföra skarpa undersökningar.

En bekant metod för många instruktörer i Försvarsmakten tillämpades - visa-öva-pröva. Efter ett teoripass i brottsplatsundersökning prövade adepterna sina kunskaper i en övningsmiljö.

En man konstateras död i ett fordon. Avspärrning har genomförts och det är tid för att bevissäkra platsen. Vittnen förhördes på platsen. Man kunde säkra vissa spår på platsen och kunde genomföra vittnesförhör och avspärrningar, baserat på det som de hade lärt sig under dagen.

— Den svenska militärpolisen har förevisat den senegalesiska polisinstruktören, Aly, i hur vi i den svenska militärpolisen genomför bevissäkring av en brottsplats. Alltifrån hur vi lyfter fingeravtryck till DNA-toppsning. Utifrån den utbildningen kan sedan Aly ta med sig metoder och applicera i den egna tjänsten, såväl nationellt som internationellt.

— Det finns ett professionellt samarbete inom polis- och militärkåren internationellt. Vi stödjer varandra där vi kan och på sikt förbättrar vi varandras olika förmågor inom FN, säger militärpolisen Patrik.