Förtroendet för Försvarsmakten ökar

Svenskarnas förtroende för Försvarsmakten ökar. Det visar den årliga undersökningen Förtroendebarometern från Medieakademin. I undersökningen uppger 47 procent av de tillfrågade att de har stort eller mycket stort förtroende för Försvarsmakten – förra året var siffran 39 procent.

Den 24 september 2017 kl 11-16 genomfördes Försvarsdagen på Gärdet i Stockholm. Uppskattningsvis besöktes evenemanget av 80 000 personer. Uppvisningar genomfördes under hela dagen och det fanns ett stort utställningsområde med representanter från samtliga försvarsgrenar inklusive hemvärnet, samt frivilliga försvarsorganisationer, andra myndigheter och samarbetsorganisationer. På plats fanns även ÖB Micael Bydén och en hel del internationella gäster.
Den 24 september 2017 kl 11-16 genomfördes Försvarsdagen på Gärdet i Stockholm. Uppskattningsvis besöktes evenemanget av 80 000 personer. Uppvisningar genomfördes under hela dagen och det fanns ett stort utställningsområde med representanter från samtliga försvarsgrenar inklusive hemvärnet, samt frivilliga försvarsorganisationer, andra myndigheter och samarbetsorganisationer. På plats fanns även ÖB Micael Bydén och en hel del internationella gäster.
Under Aurora 17 syntes Försvarsmakten bland annat på Gärdet där allmänheten bjöds in för att del av Försvarsmaktens verksamhet. Foto: Försvarsmakten

— Det är mycket glädjande siffror, ett trovärdigt försvar är en förutsättning för att driva och hävda Sveriges säkerhetspolitik, säger Marcela Sylvander, Försvarsmaktens kommunikationsdirektör.

Undersökningen som gjorts i samarbete med Kantar Sifo har genomförts årligen sedan 1997, men Försvarsmakten har endast funnits med de senaste två åren. Resultatet grundas på drygt 1 200 webbintervjuer som genomförts under mars i år.

— Vi har under de gångna åren bland annat etablerat oss på Gotland och utökat vår övningsverksamhet, exempelvis med den största försvarsmaktsövningen på över 20 år, Aurora 17. Förutom att det har gett en ökad operativ effekt visar undersökningen att det hårda arbete med synlighet och folkförankring som vi i Försvarsmakten jobbar hårt med varje dag har gett resultat, säger Marcela Sylvander.