Alla klär i grönt

F 21:s krigsförband övar nationellt försvar

I veckan genomför flottiljen en viktig övning för att utveckla krigsförbandet 21:a flygflottiljens förmågor att leda enheter att leverera operativ effekt för det nationella försvaret. Alla deltar − civilanställda, soldater, tidvis anställd personal, officerare och specialistofficerare.

Lärande övning. – Väldigt intressant och lärorikt att vara med i flottiljövningen. Jag har fått delta i många olika funktioner och upplever att vi utvecklas tillsammans och lär av varandra, säger Åsa Nilsson som är civilanställd vid flottiljen. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
På väg mot Skellefteå. Målsättningen med övningen är att öva enheter och ledning i att leda och utföra luftoperationer för det nationella försvaret. Att utveckla krigsförbanden ligger i fokus. Flygvapnet är en vital del i det nationella försvaret och ska snabbt kunna leverera operativ effekt – allt för att skapa förutsättningar för högre chef och andra verkansdelar i Försvarsmakten. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
En rote Jas 39 Gripen bryter över start- och landningsbanan på Skellefteå flygplats. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Jas 39 Gripen landat på reservbasen Skellefteå flygplats, för första gången som del i en övning. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Flygtekniker Emanuel Andersson, momentövningsledare Jonas Haraldsson och momentövningsledare Niklas Sjöberg. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Övningsrobotar förbereds av flygteknikerna. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Flygtekniker ur 31:a flygunderhållskompaniet hänger Jaktrobot 99 (övningsrobot), RB 99-AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile). Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Insatsstyrka med insatsledare från 33:e flygbaskompaniet följde med till Skellefteå flygplats för att upprätthålla 90 sekunders räddningsberedskap. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Klargöring av Jas 39 Gripen genomförd på Skellefteå flygplats. Tankat, laddat och klart för start. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Rote Jas 39 Gripen lämnar Skellefteå flygplats efter snabbtankning. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

För många civilanställda är det första gången de deltar i en övning. Bara att bära den gröna uniformen med stridsutrustning är ett stort steg för individen och för krigsförbandet.

− För mig är det första gången för många saker. Bara att sova i logement tillsammans med andra är en sak. Jag är positivt överraskad över mig själv och vad förbandet kan. Trots lite sömn och tidvis hög belastning är det god stämning och alla är öppna för feedback. Med våra olika kompetenser kan vi alla bidra till utvecklingen av förbandet. Vi är bra på det vi gör, säger Åsa Nilsson, rekryteringskoordinator vid flottiljen.

Redan under förra veckan mönstrade den tidvis anställda personalen på för att delta i flottiljövningen och hela förbandet mobiliserade för att tidigt på måndagsmorgonen kunna verka från annan plats än den ordinarie.

Tillfälliga ledningsplatser har upprättats och rutiner prövas för att säkerställa att luftoperationer kan genomföras. Ordergivning, skydd av flygbas, fordonsmarscher, logistik, fälthållning, samband, sjukvård och stabstjänst är några exempel på vad som prövas. Hela kedjan, från högste chef till enskild soldat, övas. Dygnet runt.

Verkar från flera platser

Enligt Reglemente Taktik för Luftoperationer ska flygförband kunna verka från flera olika sorters flygbaser − huvudbaser, sidobaser och reservbaser. Respektive bas har olika förutsättningar men alla ska kunna användas, samtidigt.

Förutom huvudbasen i Luleå där delar av 21:a flygflottiljen med stab, bas- och flygunderhållskompani samt 211:e stridsflygdivisionen verkar används även sidobasen i Jokkmokk under hela övningen. Stabspersonal leder verksamheten där 33:e flygbaskompaniet löser uppgifter tillsammans med flygunderhållskompani och 212:e stridsflygdivisionen för det nationella försvaret.

Att använda civila flygplatser som reservbaser är ett steg i utvecklingen där vi bidrar till ökad operativ effekt och en högre förmåga att försvara Sverige.

− För första gången har vi använt oss av Skellefteå flygplats som en taktisk del i övning. Nästa gång kan det bli någon annan civil flygplats. Detta samtidigt som stridsflygplan startade från Jokkmokk och Kallax. Vi är inte knutna till någon särskild flygplats. Det visar på flygvapnets styrka − att snabbt förflytta sig och kunna verka från flera platser samtidigt. Allt för att högre chef ska få handlingsfrihet att använda resurserna så att vi kan leverera operativ effekt, säger övningsledare och flottiljchef Claes Isoz.

Två Gripenplan landade och förbereddes för kommande uppdrag. Detta under övervakning av momentövningsledare som har till uppgift att följa momenten och säkerställa att det genomförs på ett säkert sätt.

− Vi har blivit mycket väl mottagna på Skellefteå flygplats. Våra förberedelser har fungerat bra och verksamheten har genomförts på ett mycket bra och säkert sätt. Allt från hanteringen av övningsrobotar till snabbtankning som drivmedelspersonalen på flygplatsen gjorde för första gången, säger momentövningsledare Niklas Sjöberg.

Det goda samarbetet mellan Försvarsmakten och flygplatsen bekräftas av Robert Lindberg, verkställande direktör vid Skellefteå Airport.

− Vi välkomnar Försvarsmakten till Skellefteå Airport. Vi har ett bra samarbete och förhoppningsvis kan Skellefteå Airport i framtiden ytterligare vara en resurs i deras viktiga arbete, säger Robert Lindberg.

Övningsledare Claes Isoz har under övningen besökt alla platser där verksamhet bedrivits.

− Jag är stolt över hur personalen har genomfört övningen. Jag är mycket nöjd med det jag sett när jag besökt de övade delarna i våra krigsförband. Vi har tagit ett jättekliv i utvecklingen av 21:a flygflottiljen. Nu tar vi med oss erfarenheterna och arbetar vidare med de delar vi behöver bli bättre på, avslutar Claes Isoz.

Fakta

Cirka 500 anställda vid F 21 har deltagit i övningen, både kontinuerligt anställd personal och tidvis anställd personal.

Totalt har cirka 130 flygpass genomförts.

Ett allvarligt tillbud som anmälts till Arbetsmiljöverket. Under övningen gick en soldat igenom isen på ett vattendrag. Soldaten blev nedkyld och vårdades av förbandets sjukvårdsresurser. Soldaten kunde återgå i tjänst senare under övningen.