Verksamhetssäkerhet bidrar till operativ effekt

Säkerhetsinspektionen genomförde tillsyn och inspektion av malistyrkans verksamhetssäkerhet under föregående vecka. På uppdrag av överbefälhavaren genomförs årligen ett 20-tal inspektioner av Försvarsmaktens verksamhet, såväl nationellt som internationellt.

Säkerhetsinspektionen genomför ett 20-tal inspektioner årligen av Försvarsmaktens verksamhet. Från vänster ses Tony Hagman, Jörgen Forsberg, Christer Tistam och Veronica Tuvesson. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten

— Det här är hjälp till självhjälp. Vi har verksamhetssäkerheten som fokus och det är ett skilt område från det säkerhetsarbetet som säkerhetstjänsten och underrättelsetjänsten ansvarar för, säger överste Christer Tistam, chef för säkerhetsinpektionen.

Tillsammans med sina experter på verksamhetssäkerhet genomför gruppen intervjuer och genomgångar av styrdokument på förbandet. Med en god arbetsmiljö som grund ges förutsättningar för malistyrkan att fokusera på huvuduppgiften helt och hållet. Även i internationell insats gäller arbetsmiljölagstiftningen med några få undantag.

— Genom det här förebyggande arbetet som säkerhetsinspektionen stödjer oss med att upprätthålla så minskar vi också risken för att olyckor och tillbud ska inträffa. Det ger tid för förbandet att fokusera på huvuduppgiften istället. Att lägga tid på rätt saker, helt enkelt, när verksamhetssäkerheten håller en god nivå och enligt lag, säger stabschefen Tobias.

I förlängningen ser arbetsmiljöinspektör, Tony Hagman, att det bidrar till soldatens stridsvärde. När soldaten vet att det är en trygg och säker miljö som hon eller han verkar i så kommer också styrkan att agera mer effektivt.

— Soldaten och familjen där hemma ska veta att miljön som de jobbar i är så trygg och säker som lagen säger att den ska vara och efter omständigheterna i en insatsmiljö, säger Tony Hagman, arbetsmiljöinspektör. Han fortsätter:

— Det är chefernas ansvar att se till att upprätthålla en god arbetsmiljö. Från chefen och ner till soldatnivå så ska alla veta vad som gäller.

Veronica Tuvesson är brandingenjör och genomför kontroll av det förebyggande brandskyddsarbete.

— Jag följer upp att det finns anpassade rutiner och anpassad materiel för den verksamhet som bedrivs här, utifrån en brandsäkerhetssynpunkt.

Brandskyddsarbetet innebär också att se över utrymningsvägarna vid brand eller kraftig rökutveckling. Utrymningsvägar som också kan ligga till grund för ett effektivt campförsvar när säkerhetsaspekten kopplas på.

— Verksamhetssäkerheten bidrar till den operativa effekten. Det går hand i hand med den övriga säkerheten både här i Mali liksom hemma i Sverige, säger Christer Tistam.