Lektion i totalförsvar och mönstring

27 gymnasieklasser i Skövde kommun kommer innan mars att ha träffat och pratat med representanter från Skaraborgs regemente. Det är inget unikt – att träffa skolklasser och berätta för dem om Försvarsmakten och mönstring gör alla förband. Det unika här är att Skövde kommun och Skaraborgs regemente har slutit ett avtal om att skolbesöken ska genomföras som en del i den ordinarie undervisningen i de samhällsorienterade ämnena.

Yrkesinformatör Emeli Olsson informerar en samhällsklass på Västerhöjds gymnasium i Skövde om totalförsvarsplikten.
Yrkesinformatör Emeli Olsson informerar en samhällsklass på Västerhöjds gymnasium i Skövde om totalförsvarsplikten. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

Det första tillfället genomfördes på Västerhöjds gymnasium där tre samhällsklasser träffade yrkesinformatörerna Sandra Niklasson och Emeli Olsson. De fick då information om mönstringsunderlaget, hur det ska fyllas i och vad som händer sedan. Mönstring, grundutbildning och befattningsutbildning var de ämnen som det lades mest vikt vid och det var också det som eleverna var mest intresserade av. Mönstringsunderlaget kommer att börja skickas ut till alla som är födda 2000 från och med mars i år.

Vi har valt att lägga alla informationstillfällen innan mönstringsunderlaget går ut så att ungdomarna vet vad de kan vänta sig, hur de ska fylla i underlaget men även hur processen går till sen. I skolans nu gällande styrdokument nämns inte begreppet totalförsvar även om många givetvis behandlar begreppet och dess innebörd, säger Anders Poutiainen, HR-chef på Skaraborgs regemente.

Sedan 1994 har inte försvars- eller totalförsvarsinformation varit ett stående inslag på lektionerna i skolan. Det har varit upp till enskilda lärare och rektorer att bestämma om Försvarsmakten eller någon annan myndighet kan komma till skolan och informera om detta, antingen på lektionstid eller i allmänna utrymmen vid raster och luncher. Skövde kommun har beslutat att återigen införa detta på obligatorisk lektionstid i samarbete med Försvarsmakten.

Vi har märkt att våra elever har en ganska dålig insyn i Försvarsmaktens roll och uppgifter trots att vi är en garnisonsstad. Om möjligheten finns så är det givetvis bättre att Försvarsmakten kommer ut till skolorna och berättar om detta än att vi gör det själva. Beslutet är grundat i det, säger Pontus Düring, tillförordnad gymnasiechef i Skövde kommun.

Det är elever från årskurs två som får möjligheten att lära sig mer om Försvarsmakten och dess roll i det svenska samhället samt hur de själva kan komma att bli en del av den genom den nu återinförda totalförsvarsplikten.

— Det handlar i grunden om att ge dem en förståelse för Försvarsmaktens uppgifter så att de är rustade att på bästa sätt fylla i mönstringsunderlaget, säger Anders.