God anda i en utmanande säkerhetssituation

När Försvarsmaktens insatschef Jan Thörnqvist besökte den svenska personalen i Mali konstaterade han att säkerhetssituationen är en konstant utmaning men att den är väl omhändertagen.

Försvarsmaktens insatschef, viceamiral Jan Thörnqvist. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten

Viceamiral Thörnqvist har besökt Mali flera gånger och ser det positiva i den förstärkta säkerheten på Camp Nobel. Säkerhetssituationen utvärderas kontinuerligt av den svenska malistyrkan och skyddsåtgärder utvecklas och förändras i takt med nya behov.

— Det finns, efter omständigheterna, bra förutsättningar att både upptäcka och avvärja hot mot campen. Det är ingen ofarlig miljö på något sätt, men vi har gjort vad som står i vår makt för att hjälpa upp situationen här nere. Både vad gäller utrustning och utbildning. Med det sagt kan man också konstatera – och det kan jag jämföra från mina förra möten – att samarbetet med andra nationer på plats i Timbuktu, med andra myndigheter och på underrättelsesidan utvecklas hela tiden. Så det finns all anledning att vara positiv, säger viceamiral Thörnqvist.

— Det som är sämre då är situationen i Mali, den har inte förbättrats. Men jag tycker att FN-styrkan, med det svenska bidraget, gör ett fantastiskt bra jobb och de möter den här utveckling på ett fantastiskt bra sätt.

I samband med insatschefens besök i Mali nyligen hade han också möjligheten att träffa stabschefen för Minusma och fick deras syn på läget i Mali.

— Jag tycker att den militära och den civila sidan av Minusma ger en samstämmig bild av läget i Mali. Säkerhetsläget har blivit sämre, framför allt i de centrala delarna av landet. Från den civila sidan trycker man mycket på vikten av valet som ska hållas i sommar. Det är viktigt att ha ett säkerhetsläge som gör att valet kan genomföras. Staten behöver öka sin legitimitet och ta ett större ansvar, säger Jan Thörnqvist.

Utmaningar för sektorchefen

Camp Nobel är en del av en multinationell supercamp i Timbuktu. Det västra sektorhögkvarteret är sedan en tid tillbaka förlagd inne på supercampen under ledning av brigadgeneral Stefan Andersson. Inom sektor väst ansvarsområde verkar den svenska malistyrkan med cirka 250 soldater och officerare.

Viceamiral Thörnqvist är väl införstådd med de utmaningar som sektorchefen brigadgeneral Andersson ställs inför:

— Jag kan konstatera att sektor väst har stora uppgifter, över en stor yta, i ett område som bara har respekt med sig sedd till ytan och framkomligheten på marken. Begränsade resurser, och då talar vi framförallt om rörlighet; helikoptrar och så vidare. Så utmaningen som Stefan och hans gäng har framför sig i en internationell kontext med de resurserna man har så gäller det att fokusera på de viktigaste uppgifterna. 

— Men jag vet att det både är rätt man och rätt medarbetare som han har tagit med sig ned. Så är det någon som kommer att klara av det jobbet, så är det det gänget. Det är jag helt övertygad om.