Första vägbomben som svensk trupp drabbats av i Mali

Under måndagsförmiddagen utsattes den svenska Malistyrkan för en attack i närheten av Soumpi, sydväst om Timbuktu. En improviserat tillverkad bomb, en IED, detonerade under förbandets patrull och skadade fordonet. Ingen personal har rapporterats fysiskt skadad.

chefen för Mali 07, överstelöjtnant Anders Landewall.
chefen för Mali 07, överstelöjtnant Anders Landewall.
Chefen för Mali 07 överstelöjtnant Anders Landewall. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten

— Vi har kvalificerad sjukvårdspersonal i det aktuella området. Den personal som fanns i det fordon som utsattes för attacken kommer att följas upp som en extra säkerhetsåtgärd och omsorg om individen. Rapporterna från enheterna på platsen är att ingen personal är fysiskt skadad och att platsen är säkrad, säger operationschefen Mattias.

Operationschefen Mattias
Operationschefen Mattias. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten

— All den svenska personalen är utbildad i åtgärder efter en sådan här attack. Det handlar framför allt om att säkra platsen och vara beredda på eventuellt efterföljande attacker. Sedan några dagar tillbaka är den svenska malistyrkan på patrull i Soumpi-området cirka 17 mil från Timbuktu.

IED:er används av terroristorganisationer och kriminella nätverk med målet att skada eller döda främst nationella och internationella säkerhetsstyrkor i Mali. Även humanitära hjälpsändningar påverkas och under den senaste tiden har flera civila fallit offer för vägbomber i Malis norra delar.

— IED-hotet är reellt och har ökat under den senaste tiden mot nationella och internationella säkerhetsstyrkor i Mali. IED-attacker är en förhållandevis enkel metod som orsakar mycket skada för den som inte har rätt utbildning eller tillräcklig utrustning för att minska egna skador. Vi har förberett oss på den här utvecklingen redan innan vi kom till insatsområdet säger chefen för Mali 07 överstelöjtnant Anders Landewall.

Genom utbildning och övning i hur vi ska bete oss i terrängen minskar vi risken för att utsättas för IED-attacker, men kan inte utesluta risken helt. Med det här vill jag säga att det är tack vare vår utbildning och vår utrustning som vi har lyckats undvika IED-attacker tidigare och framför allt att det nu resulterade i ett utslaget fordon och inget värre.

(IED, en improviserat tillverkad bomb)