Ett svensk-finskt samarbete bortom Norden

Sveriges och Finlands respektive insatschefer besökte den svenska militära personalen i Mali. Viceamiral Jan Thörnqvist och generallöjtnant Eero Pyötsiä. Det svensk-finska samarbetet sträcker sig bortom nordens gränser och erfarenhetsutbyte är centralt för de båda ländernas försvarsmakter.

Försvarsmaktens insatschef, viceamiral Jan Thörnqvist och insatschefen i Finland, generallöjtnant Eero Pyötsiä, under besök på Camp Nobel i Timbuktu. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten
Besök vid transportflygförbandet FM 02:s sjukvårdsenhet. Foto: Jenny Kardell Sjöö/Försvarsmakten

År 2016 beslutade regeringen om att fördjupa det finsk-svenska samarbetet. Samarbetet går längre än andra samarbeten och omfattar gemensam planering bortom fredstid. Viceamiral Thörnqvist berättar:

— Vi försöker hjälpas åt där både svenska och finska intressen sammanstrålar. Det är inom ramen för FN och ibland inom ramen för EU. Gör vi operationer, som tillexempel i Afghanistan eller Irak, så jobbar vi också under ett FN-mandat, men under en annan typ av ledning. I det fallet Nato och en koalition i Irak.

Någon begränsning av samarbetet till att omfatta enbart Norden finns alltså inte. Samarbetet på försvarsområdet är både bilateralt och inom befintliga forum som det nordiska försvarssamarbetet Nordefco, EU, FN och Nato.

— Vi talar framtid Sverige-Finland. Vi håller på att samarbeta väldigt djupt i många olika sammanhang, försvarsmakterna emellan. Ett sätt att se på en bättre uteffekt och bättre möjlighet att fylla upp med specialkompetens, inför framtiden, med olika nationella och internationella göromål är att försöka samarbeta, säger viceamiral Jan Thörnqvist.

Han fortsätter:

— Finland är ute på andra ställen; Libanon och Irak, men vi håller möjligheterna inför framtiden öppna. En av anledningarna till att han (generallöjtnant Pyötsiä) är med är för att få en uppfattning; hur är det att bedriva en militär operation i mitten av Sahara i Timbuktu. Det är en hel massa utmaningar som Finland inte har en erfarenhet av. Dessutom har de hjälpt Sverige i den här insatsen, med läkarkompetens på plats i Timbuktu. Och det tänker de fortsätta med.

Vid besöket i Mali träffade viceamiral Jan Thörnqvist och general Eero Pyötsiä bland annat representanter från Minusmas mlitära och civila del och EU:s utbildningsinsats EUTM. De träffade också svenska soldater och officerare som tjänstgör i flygtransportförbandet FM 02, förbandet Mali 07 i Timbuktu, EUTM samt stabsofficerare vid Minusmas högkvarter.  

Försvarsmaktens insatschef, viceamiral Jan Thörnqvist i samtal med spaningskompaniets soldater om spaningsförmågan. En god förmåga till att inhämta information säkert är helt avgörande för spaningskompaniets förmåga att lösa ställda uppgifter. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten
Finska insatschefen, generallöjtnant Eero Pyötsiä, tillsammans med spaningssoldaten som visar de svenska soldaternas utrustning. Foto: