Om hjälpen behövs

Malistyrkans sjukvårdsförmåga

På Camp Nobel har Malistyrkan en mycket god sjukvårdsförmåga. Men det är inte enbart där förmågan finns. Det finns också två resurser som följer med ut på längre operationer tillsammans med spaningskompaniet, som en hjälp om det värsta skulle inträffa.

En förevisning av FST-tältet. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten
Inne i FST-tältet där möjligheten till operation finns. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten
Kirurgens instrument. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten

De två resurserna som följer med spaningskompaniet är en framskjuten lätt kirurgigrupp (FST) och en rörlig lätt traumagrupp (FRT).

Om det värsta skulle hända, att någon blir skadad i en olycka eller i strid, så finns sjukvård alltid på plats för att ta hand om situationen. Kamrathjälpen är det omedelbara omhändertagandet, som alla på kontingenten har genomgått grundläggande utbildning i.

– Från det att en soldat blir skadad så ska den inom tio minuter blivit omhändertagen av en kamrat. Därefter ska den skadade inom en timme komma till mer kvalificerad vård. I det här fallet i Mali så pratar vi främst om FRT. De har mer sjukvårdskunskap i form av legitimerad personal och kan genomföra mer åtgärder. När de har genomfört sina åtgärder så ska soldaten som blivit skadad, inom två timmar från skadetillfället förflyttas till en kirurgisk enhet. När vi är ute på operation, så blir det FST. FST kan genomföra livräddande kirurgiska åtgärder, stoppa blödningar och öppna luftvägar, säger Fredrik, som är ställföreträdande plutonchef för sjukvårdsplutonen i Mali.

Enkelt förklarat kan man säga att FRT är den mer framskjutna gruppen av de två. Det är en avancerad sjukvårdsgrupp som genomför omhändertagande av den skadade på skadeplatsen och därefter kan transportera tillbaka den skadade till FST som genomför fortsatt vård och livräddande kirurgiska åtgärder på plats ute i terrängen.

– Efter att vi har fått in en skadad kamrat och narkospersonalen har optimerat patienten så mycket som möjligt och sövt patienten, då ska kirurgerna, vi är faktiskt två stycken kirurger i FST-konceptet, avgöra om vi ska operera patienten eller om patienten är så pass stabil så att den kan flyttas vidare utan operation, säger Henrik som är en av de två kirurgerna på FST.

Den kirurgin som praktiseras där och då är en så kallad damage control. Det handlar exempelvis om att stoppa större blödningar och förhindra att sårskador förorenas ytterligare, till exempel om tarmarna är skadade. I första hand handlar det om att rädda liv, och i andra hand rädda armar och ben.

– Så fort vi får en skada så kommer vi att meddela det hem till staben på Camp Nobel och när patienten är opererad så kommer en transport i sinom tid att hämta patienten. Med tanke på de stora avstånd som finns här nere i Mali så är det i första hand helikoptrar som kommer och hämtar och därefter tas patienten till Camp Nobel där vi också har operationsmöjligheter. Vi är väldigt brett utrustade för att kunna ta hand om de flesta skador, fortsätter Henrik.

FST står för Forward Surgical Team och FRT står för Forward Resuscitation Team.