Ett stärkt militärt försvar - ÖB höll anförande vid rikskonferensen

På måndagen var det dags för överbefälhavare Micael Bydéns anförande på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Försvarsmakten levererar och är på väg i rätt riktning, men han belyste också att Försvarsmakten står inför stora utmaningar.

Överbefälhavare Micael Bydéns anförande på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen 2018.
Överbefälhavare Micael Bydéns anförande på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen 2018.
Överbefälhavaren höll anförande under temat "Ett stärkt militärt försvar". Foto: Josef Björnetun/Försvarsmakten.

– Varje dag så löser Försvarsmaktens medarbetare sina uppgifter med stor skicklighet och kompetens och vi är på rätt väg mot ett starkare försvar. Men det är nu dags att titta framåt, bortom 2020. Om den militära förmågan viker innebär det ett risktagande, inte för Försvarsmakten utan för hela samhället som vi är satta att försvara, sa ÖB Micael Bydén.

Han betonar att det är säkerhetsläget i vår omvärld som sätter ribban för vilket försvar vi behöver. För att kunna möta ett svårbedömt, komplext och oförutsägbart säkerhetsläge på sikt måste Försvarsmakten fortsätta att öka den operativa förmågan. Utan nödvändiga ekonomiska tillskott kommer det att leda till att den operativa förmågan går ned.

Överbefälhavare Micael Bydéns anförande på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen 2018.
Foto: Josef Björnetun/Försvarsmakten