Utredning om olycka under Aurora 17 klar

Nu är den klar – rapporten från den interna utredning som Försvarsmakten gjort efter olyckan den 26 september då en pansarterrängbil 360 kolliderade med ett persontåg på en plankorsning vid samhället Västerljung i Trosa kommun. Olyckan skedde under försvarsmaktsövningen Aurora 17 och lokföraren samt tre personer, samtliga anställda vid Södra skånska regementet (P 7) skadades. Rapporten visar på ett antal brister i övningsförberedelserna och i rekognoseringen i området, men också i utformningen av signalsystemet och sikten på olycksplatsen.

I samband med olyckan påbörjade också polisen en förundersökning som sedan lades ner. Försvarsmakten valde dock att göra en grundlig intern utredning för att dra lärdom och se vad som kan göras för att undvika att liknande olyckor sker igen. Utredningen visar inga fel på fordonet och de tre personer som färdades i fordonet - förare, skytt och vagnchef – har den utbildning och erfarenhet som krävs för deras befattningar. De var utvilade vid olyckstillfället och väderförhållandena var goda.

Dock visar rapporten vissa brister i rekognoseringen av övningsområdet: plankorsningen där olyckan skedde hade inte bedömts utifrån ett säkerhetsperspektiv. Det finns också brister i utbildningen kring vad man ska tänka på när man passerar den typ av korsningar där olyckan skedde. Rapporten visar också att signalsystemet vid olycksplatsen inte är logiskt utformat. Detta medför stora risker, inte bara för Försvarsmaktens personal. Längs tågspåret växer björksly, något som gjorde att sikten
försämrades avsevärt.

Försvarsmakten ser nu över vilka åtgärder som bör vidtas för att minimera risken för att liknande olyckor sker i framtiden. Samtliga fyra som skadades vid olyckan beräknas bli helt återställda.