Ryskt statsluftfartyg bröt mot tillträdesförordningen

Den 27 oktober passerar ett ryskt statsluftfartyg av typen TU-204 (frakt- och passagerarflygplan) svenskt luftrum. Eftersom deras tillstånd inte hade börjat gälla är det att betrakta som ett brott mot tillträdesförordningen.

Försvarsmakten har rapporterat händelsen till regeringskansliet.