ÖB reagerar på kränkningar

I kölvattnet av #metoo-kampanjen har Dagens Nyheter publicerat ett upprop från kvinnor som är, eller har varit, anställda, värnpliktiga eller frivilliga i Försvarsmakten och som vittnar om kränkningar inom Försvarsmakten. Överbefälhavaren Micael Bydén reagerar starkt på de publicerade uppgifterna:
– Vi har under många år jobbat hårt med att öka jämställdheten och minska kränkande särbehandling men jag inser att vi inte har lyckats komma till rätta med det här. Det gör mig ledsen. Det gör mig förbannad. Men framförallt så blir jag väldigt besviken, säger ÖB.

Överbefälhavaren Micael Bydén reagerar starkt på de publicerade uppgifterna om kränkningar inom Försvarsmakten. Foto: Försvarsmakten

Resultatet av årets medarbetarundersökning i Försvarsmakten visar förbättringar inom många områden men sex procent av de som svarat hade upplevt kränkande särbehandling under de senaste tolv månaderna. Procentuellt ligger det på samma nivå som under 2016.

Mot bakgrund av bland annat resultatet av medarbetarundersökningen har Försvarsmaktens produktionschef, Johan Svensson, gett förbandscheferna i uppdrag att redovisa tre åtgärder de vidtagit för att förbättra jämställdheten och hanteringen av kränkande beteenden på sina respektive förband det senaste året. De ska också redovisa tre åtgärder som de planerar för kommande år. Och efter Nätverket för Officerare och Anställda Kvinnor, Noak:s konferens i Enköping i förra veckan fick Försvarsmaktens HR-centrum i uppdrag att starta en telefonlinje dit anställda kan vända sig om de blivit kränkta och inte vill eller vågar vända sig till sin närmaste chef.

För överbefälhavaren är frågan om kränkande särbehandling viktig. I våras tog han, exempelvis, initiativ till ett möte på Berga där han tillsammans med kvinnliga anställda diskuterade frågan. Och en sak är säker - ÖB kommer aldrig ge upp:

– Det här måste upphöra och det måste upphöra nu.

Han betonar att den som blivit kränkt inte har något ansvar för det som skett. Däremot vill han vara tydlig mot de som kränker:

– Den här typen av ageranden är helt oacceptabla. Den som inte kan leva efter Försvarsmaktens värdegrund har ingenting i Försvarsmakten att göra, säger Micael Bydén.