Tränas för att möta kvinnor i krig - och fred

Att vara kvinnlig officer i en FN-insats kan öppna dörrar i kontakten med utsatta civila i konfliktdrabbade områden – särskilt kvinnor och barn. Tre svenska kvinnliga officerare berättar om sin utbildning i att kunna stötta kvinnor och barn och öka deras inflytande i fredsuppbyggande arbete.

Grupparbete under utbildningen.
Grupparbete under utbildningen. Foto: Zhiknan Li
Gruppbild med alla deltagarna. Från 26 nationer.
Deltagarna i kursen representerade 26 nationer. Foto: Yao Chang
Försvarsmaktens representanter i Beijing, Kina framför nationsflaggor.
Försvarsmaktens representanter i Beijing, Kina. Foto: Vasant Mande

Att öka jämställdheten i fredsarbetet är kärnan i FN:s säkerhetsråds resolution 1 325 om kvinnor, fred och säkerhet.  Genom kursen UN Female Military Officers Course vill FN få fler kvinnliga officerare att delta i fredsbevarande missioner. Kvinnliga officerare blir en extra tillgång då det kan vara svårt för en manlig officerare att få prata med utsatta kvinnor och barn på grund av kulturella och religiösa skäl. Utbildningen har genomförts ett flertal gånger sedan 2015, bland annat i Indien och Sydafrika och arrangeras av UN Women.

I år hölls utbildningen i Beijing, Kina, där totalt 26 nationer deltog. Sverige deltog med tre kvinnliga officerare från Amfibieregementet, Amf1, och Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS. Under 14 dagar utbildades de för att i framtiden kunna delta i en fredsbevarande mission.

– Som kvinna kan det vara lättare att få komma i kontakt med och prata med andra kvinnor och komma nära befolkningen. Därför behöver vi träna oss i situationer där utsatta kvinnor och barn behöver trygghet och säkerhet, säger major Ylva Ohlsson, teknisk chef vid FMTIS.

Kvinnors utsatthet och våld mot kvinnor i fokus

Under utbildningen varvas föreläsningar med praktiska övningar om hur man samlar in information från befolkningen, civil-militär samverkan, hur man skyddar barn och mycket annat. Officerarna övas också i att möta kvinnor som utsatts för sexuellt våld.

– Att kunna klara av ett första möte, att hjälpa där och då, utan att förvärra situationen. Mycket handlar om att vara en medmänniska och kunna hantera allt från det första mötet till att se till att kvinnan och hennes familj får fortsatt stöd, säger Ylva Ohlsson.

Kapten Wiveca Hörlin Wisborg, systemingenjör, även hon från FMTIS, understryker vikten av att känna till hur FN och andra hjälporganisationer fungerar och samarbetar.

– För att kunna agera rätt i olika situationer måste du ha koll på vilka regler och mandat som gäller. Var gränserna går för FN:s arbete och var andra organisationer tar vid. Det har vi verkligen fått en inblick i under den här utbildningen, säger Wiveca.

"Viktigt för dig - oviktigt för någon annan"

Skillnaderna är många i ett möte mellan människor i ett konfliktdrabbat område. Även under utbildningen var de kulturella skillnaderna slående.

– Det vi pratade en hel del om, med deltagare från olika nationer, var hur utmanande det är att samarbeta när vi har olika bakgrund, kulturer och språk. Att kunna göra sig förstådd och bemöta varandras fördomar. Vad som är viktigt för dig, är oviktigt för någon annan. Att dessutom försöka genomföra fredsarbete i en multinationell mission, det är en otrolig prövning, säger Ylva Ohlsson. 

Med sikte på fler missioner

Kapten Anna Sofia Keyser är skytteplutonchef på Amfibieregementet, Amf1, och ska under 2018 arbeta som ställföreträdande kompanichef i en fredsbevarande insats. 

– Det här gav bra förberedelser inför missionen i Mali. Det jag tar med mig är att våga. Våga göra skillnad, våga ta initiativ och hålla fast vid dem och att göra saker som inte är bekväma för att skapa förändring, säger Anna Sofia Keyser.