Tusentals karriärsmöjligheter

Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj med huvudsäte på Kallaxheden, utanför Luleå. Den 26 augusti anordnar vi Försvarsmaktens huvudflygdag.

Flygbassäkerhetsplutonerna kommer under flygdagen att visa upp sin verksamhet. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten

− Det är ett utmärkt tillfälle att få en inblick i flottiljens verksamheter, och vilka yrken som finns här. Besökarna kommer få träffa människorna bakom uniformerna, och höra om deras vardag i Försvarsmakten, säger rekryteringskoordinatorn Åsa Nilsson.

På F 21 finns två divisioner utrustade med toppmoderna Jas 39 Gripen. Det finns även en basenhet, vars huvuduppgift är att säkerställa säkerheten i och runt flygbasen. Det behövs för att de två stridsflygsdivisionerna ska kunna fullfölja sina flyguppdrag. Utöver det finns många arbeten som liknar de i övriga samhället. Det kan bland annat innefatta kontorspersonal som jobbar med planering, ekonomi och personalfrågor.

− Vägen in till en militär karriär i Försvarsmakten börjar alltid med grundutbildning. Årligen grundutbildar F 21 mellan 60 till 90 soldater. Ett bra sätt att läsa på och lära sig mer de olika möjligheterna är att registrera sig på ”Mitt Försvarsmakten” på vår hemsida, där får man även inbjudningar till våra lokala event, säger Åsa Nilsson.

En officer på F 21 kan arbeta som stridspilot, flygtekniker, meteorolog, underrättelseofficer, sambandsofficer eller med att utbilda rekryter mot flygbassäkerhetstjänst, underhållstjänst eller R3 (räddning, röjning, reparation). 

En soldat på F 21 kan bland annat arbeta som flygmekaniker, räddningsbrandman, sjukvårdare eller hundförare.

Från och med sommaren 2017 tar F 21 återigen emot rekryter som lyder under lagen om totalförsvarsplikt.

− Personalförsörjningen i Försvarsmakten ska bygga på frivillighet och totalförsvarsplikten blir ett komplement. Det är inte en tillbakagång till den gamla värnplikten, de flesta börjar grundutbildningen för att de vill jobba i Försvarsmakten. Jag tror att många som gör grundutbildningen kommer att få upp ögonen för vilken fantastisk arbetsgivare vi är, och sedan fortsätta jobba hos oss, avslutar Åsa Nilsson.