Försvarsmakten nu på plats i Almedalen

Med HMS Carlskrona direkt från översyn är Försvarsmakten nu åter på plats i Almedalen. Under veckan väntar ett 40-tal seminarier, egna eller tillsammans med andra. Dessutom genomförs ett flertal möten och pressaktiviteter ombord på fartyget.

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör Marcela Sylvander ombord på HMS Carlskrona. Foto: Lena Parkvall/Försvarsmakten

-  Almedalen är en av flera viktiga arenor för Försvarsmakten att verka och synas i. Under några intensiva dagar når vi många betydelsefulla beslutsfattare och opinionsbildare inom försvars- och säkerhetsområdet, säger Marcela Sylvander, Försvarsmaktens kommunikationsdirektör.

Den röda tråden för Försvarsmaktens deltagande i år är fyra teman: tillsammans, ökad militär förmåga, personalförsörjning och totalförsvaret.

-  Försvarsfrågorna är på mångas radar nu, vilket vi givetvis tycker är bra. Det handlar om allt från omvärldläget och den militära förmågan till införandet av totalförsvarsplikten. Dessa ämnen och många fler kommer vi att beröra i seminarier och möten. Det finns dessutom möjlighet för allmänheten att kliva ombord på HMS Carlskrona och träffa besättningen då det arrangeras öppen visning tre dagar, säger Marcela Sylvander.

Försvarsmaktens program i Almedalen hittar du här.